Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Kulturstöd om drygt 5,5 miljoner fördelas till 59 aktörer i länet

Ett stort antal aktörer sökte Projektstöd i andra omgången för året. Totalt 232 ansökningar har behandlats varav 59 aktörer beviljats stöd.

Projektstöd fördelas två gånger per år och kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. I den andra omgången för 2023 inkom 232 ansökningar och 59 aktörer har nu beviljats stöd.

Genom omfördelning i budget har summan för Projektstöd kunnat utökas. I denna omgång fördelas totalt 5 530 000 kronor.

Kunskapswebbinarium 2 juni: Armlängds avstånd i praktiken

Dekorbild
Hur fri är den offentligt finansierade kulturen? Och hur arbetar man inom en regional eller kommunal förvaltning med armslängds avstånds begreppets tillämpning. Detta är frågor som diskuterades i vårens andra kunskapswebbinarium den 2 juni. 

Webbinariet finns att se i två delar på kulturförvaltningens Play-kanal under kategorin seminarier.

Nominera till referensgruppen för kulturstöd

Kulturförvaltningens referensgrupp arbetar rådgivande i bedömningen av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. Nu öppnar nomineringen av nya medlemmar till referensgruppen. 

Nu öppnar nomineringen till kulturförvaltningens referensgrupp för bedömning av kulturstöd. Referensgruppen behandlar ansökningar inom ett brett kulturbegrepp som omfattar samtliga konstområden, kulturarv och nationella minoriteters kultur.

Konstnärlig frihet och armlängds avstånd i stödgivning till kulturområdet

Dekorbild
Kulturförvaltningen hade under 2022 i uppdrag att göra en översyn av hur kulturens frihet ska värnas inom ramen för Region Stockholms stödgivning till kulturlivet.   

Samtalet om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten har pågått sedan Myndigheten för kulturanalys 2021 presenterade en rapport i ämnet. I budget för 2022 formulerade regionfullmäktige i Region Stockholm ett uppdrag om att kulturens frihet ska värnas: 

Stor fördelning av stöd till länets kultur, idrott, föreningsliv och folkbildning

Stockholmsbild. Tunnelbana som åker över en bro i solnedgång.

Foto: Karl Hedin/Unsplash

Under årets första månader har flera av kulturnämndens större stöd fördelats till länets kulturaktörer, idrotts- och friluftsliv samt till studieförbunden. 

Kulturnämndens stödgivning till länets aktörer rymmer en stor bredd. Stödet till kulturlivet ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd.  

Fördelning av Projektstöd till 57 aktörer i länet

I den första omgången av Projektstöd 2023 tilldelas 57 av länets aktörer stöd. Den totala summan beviljade stöd är 5,3 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen har i denna ansökningsomgång prövat 222 ansökningar varav 57 ansökningar beviljas stöd till en summa om 5,3 miljoner kronor.  

Bland de beviljade mottagarna finns 16 stycken som inte tidigare fått ett liknande stöd från kulturnämnden i Region Stockholm. 

Drygt 10 miljoner i utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Person på scen vid en ridå

Bild: Getty Images/Unsplash

Utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat om att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inom ramen för befintlig budget hitta utrymme för att fördela extra stöd
till de aktörer som har Verksamhetsstöd.

Sök Projektstöd senast 21 februari

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka kulturnämndens Projektstöd i sista omgången för 2023.

 
Ansökan om Projektstöd i sista omgången för 2023 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 21 februari 2023.
Liksom föregående ansökningsomgång sker inloggning med bank-id.
Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

Viktiga datum:

9 miljoner till länets aktörer stödjer personer på flykt från Ukraina

Mitchell Johnson/Unsplash

Sidor

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng