Hoppa till huvudinnehåll

Offentlig konst i Region Stockholm

Diarienummer
AKTNR 125-23141
installation konst utanför Södersjukhuset

Installation av skulptur utanför Södersjukhuset. Konstnär Eva Lange.

 

Konsten speglar vår samtid

Vårdchefen på Sös -Vi är så stolta över vår konst och våra patienter uppskattar att avledas från sina skador till att fundera på konstens betydelse genom Konstblick. I vårt fall sträcker sig konstverket över 100 meter, vilket gör det till en bra träningssträcka för våra ortopediska patienter när de ska träna efter operation" 

 

       

Konsten speglar vår samtid. Arbetet med konsten har också förändrats över tid. Just nu pågår stora satsningar på vården i Stockholms-regionen, och det medför stora förflyttningar även av konsten. Det beror på att många av sjukhusen byggdes eller renoverades under 1970-talet och är i stora behov av upprustning.

Genom konsten kan man se olika spår av tiden på sjukhusen. Under sjuttiotalet kom mycket av konsten till genom beredskapsarbeten då många konstnärer kunde arbeta i vårdmiljö.

Idag har vi ett annat system när konstnärer ska upphandlas för nya gestaltningar och uppdragen ska utlysas och spegla en variation av uttryck och tekniker. 

I konstprojekten arbetar vi nära konstnär, representanter för vårdgivarna, Locum, konstrådgivare och andra berörda aktörer. 

Citatet kommer från Tina Sjökvist, vårdenhetschef avd 16 ortopedi Sös om Konstblick - ett sätt för personal att aktivera konsten nära patienten.

   

Procentregeln

Det är den så kallade procentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning.

När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även Stockholms läns landsting skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden.

Tack vare det har Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst som utgör ett rikt kulturarv.

   

Stödgivning

Länk till sidan om kulturnämndens olika stöd till verksamheter inom konst- konstnärsområden.

   

Konst, kultur och hälsa

Tillsammans med Kompetenscentrum för kultur och hälsa utvecklar vi metoder för verksamheter att använda konsten. Läs mer på centrets webbplats.

 

Om konstnärlig gestaltning i vårdmiljö

Kulturförvaltningen driver arbetet med konstnärliga gestaltningar i vården. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk – ett av landets största konstbestånd med modern och samtida konst.

 

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Arbetet innefattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för olika sjukhus och färdiga verk som är flyttbara, till exempel målningar och skulpturer.

Vårt uppdrag innebär även att ta hand om den befintliga konsten runt om i Region Stockholms vårdverksamheter. Det kan handla om att restaurera verk, skapa nya kollektioner med befintliga verk samt ta hand om och aktivera äldre konst.

 

Specifika förutsättningar

Hur konsten upplevs i sitt sammanhang är centralt. Upplevelsen ska tala till individen, vara något att söka sig emot och erbjuda en stunds reflektion eller distraktion. Samtidigt kan konsten även symbolisera något annat: bidra till att skapa förtroende för vårdapparaten, skapa trygghet och tillit, signalera professionalitet och kunnande. Man söker sig till sjukhus i särskilda tillstånd och i den situationen ska konsten erbjuda något för andra sinnen - alla sinnen.

Förutsättningarna för de konstnärliga gestaltningarna är unika för varje plats. Stor hänsyn tas till miljön och verksamheten: tillståndet hos patienten eller anhörig, tidsaspekten det vill säga hur mycket tid man spenderar på platsen och så vidare. Hänsynen återspeglas i konstnärens utformning av alltifrån kontext till placering, färg, format och andra aspekter.

Utlysningar – en urvalsprocess i tre steg

Vid nya gestaltningar sker en utlysning där yrkesverksamma konstnärer kan delta genom att anmäla sitt intresse. Med hjälp av externa konstkonsulter sker sedan en urvalsprocess i flera steg och instanser. Med i beslutsprocessen finns representanter för vård, service och byggbolag som får bidra med vad som är viktigt utifrån sina perspektiv. Till slut genomförs ett skissuppdrag där två eller fler konstnärer ställs att skissa mot varandra och därefter utses en konstnär för gestaltningsuppdraget. I och med att processen är transparent och involverar olika bedömares kompetenser får vi ett bredare tvärsnitt av den svenska konstscenen än tidigare och verk som fungerar i sin miljö nu och lång tid framöver.

Vi eftersträvar att konstnärer är representerade med utgångspunkt i ett mångfaldsperspektiv och bredd när det gäller material, uttryck och tekniker. Här kan du läsa mer om vad gestaltningsuppdrag innebär.

Inventering och tillsyn

Kulturnämnden har genom kulturförvaltningen det övergripande ansvaret för konsten i Region Stockholm. I det ligger ett tillsynsansvar för att konsten tas om hand i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Alla förvaltningar och bolag ansvarar för att årligen utföra inventering av regionens konst i sina lokaler i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Varje verksamhet utser också en konstansvarig som fungerar som kontaktperson till kulturförvaltningen.

Den som är konstansvarig anmäler flytt, skador, stöld eller förfrågan om ny konst till kulturförvaltningen via Konstanmälan.

Tillgängliggöra konsten

Region Stockholm vårdar ett konstbestånd med över 60 000 verk som är tillgängliga för hela länets invånare. 

Genom en digital konstguide kan besökare ta del av konsten på Danderyds sjukhuset, Karolinska US i Solna och Huddinge samt på Södersjukhuset. Appen Konstguiden kan laddas ned för Iphone.

Konstblick är en metod framtagen av Kompetenscentrum för kultur och hälsa och är ett sätt att se på konsten som finns nära patienter eller personal inom vården. 

Kulturförvaltningen arbetar med att vårda konsten, ta fram nya konstkollektioner och att aktivt synliggöra Region Stockholms konstbestånd för patienter och personal, bland annat genom särskilt riktade insatser för prioriterade vårdmiljöer. Exempel på sådana projekt är konstsatsningen för barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar som görs i samarbete med SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde).

Donation av konstverk

 

Kulturförvaltningen tar emot och bedömer donationsförfrågningar. Innan beslut tas hämtas synpunkter in från olika intressenter. Bedömning i donationsförfrågor utifrån särskilda kriterier och krav som finns på verk som ska placeras i en vårdmiljö. Det gäller bland annat möjlighet till placering, tillgänglighet, hygienkrav, tekniska aspekter, förvaltningsaspekter, innehållsliga aspekter samt konstnärlig kvalitet.

 


Sidan uppdaterad: 2024-01-03 B15G

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng