Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och utveckling av det professionella kulturlivet

Diarienummer
AKTNR 3163-23241

 

Region Stockholms länskulturkonsulenter har kulturnämndens uppdrag att arbeta främjande för att stärka det professionella kulturlivet i Stockholms län. Vi verkar för att länets invånare, framför allt barn och unga, ska ha tillgång till kultur och kunna vara delaktiga i kulturlivet. Vårt främjande arbete sker i nära samarbete med länets kommuner och med aktörer inom cirkus, dans, hemslöjd, film och musik. Vi erbjuder rådgivning och stöd till nya och befintliga arrangörer och kulturaktörer. 

Läs mer på https://www.regionstockholm.se/kultur

 

Cirkuskonsulenten

Cirkuskonsulenten arbetar med att skapa nyfikenhet och förståelse för cirkus och stödja nya och befintliga arrangörer. Uppdraget är  att stärka cirkuskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla cirkusens infrastruktur i länet. 

Läs mer om cirkus i Stockholms län på regionstockholm.se/cirkus.

 

Danskonsulenterna

Danskonsulenterna verkar för att länets invånare ska få skapa och uppleva dans och möta dansen i sin vardag. De utvecklar dansens infrastruktur i länet, med särskilt fokus på barn och unga, genom nätverk och mötesplatser för danskonstnärer och kommunernas arrangörer. 

Läs mer om dans på regionstockholm.se/dans.

 

Filmkonsulenterna

Filmkonsulenterna arbetar med att främja publikens möte med filmen samt filmkunnighet bland barn och unga. 

Läs mer om film på regionstockholm.se/film.

 

Hemslöjdskonsulenterna

Hemslöjdskonsulenterna förmedlar kunskap om slöjdens material och tekniker. De arbetar utifrån ett kulturarvsperspektiv med fokus på barn och unga i Stockholms län. 

Du hittar våra evenemang och aktuell information på regionstockholm.se/hemslojd och på vår Facebooksida.

 

Musikkonsulenterna

Från årsskiftet är även musikkonsulenterna en del av kulturförvaltningen. Musikkonsulenterna utvecklar och stärker musiken i länet genom att erbjuda ett brett, subventionerat musikutbud. De skapar förutsättningar för unga att skapa och spela musik tillsammans med professionella musiker, samt främjar talang- och arrangörsutveckling. Läs mer om musik på regionstockholm.se/musik.Senast uppdaterad: 2022-03-17

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng