Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Nya ledamöter i referensgruppen för kulturstöd

Referensgruppen porträtt

Uppifrån till vänster: Carin Bartosch Edström (foto: Mario Clementi), Carina Norée (foto: Signe N Bergius), Magali Bancel. 
Nedifrån från vänster: Johan Peter Nilsson (foto: Johan Willner), Rikard Hoogland (foto: Sören Andersson).

6,3 miljoner kronor fördelas för språk- och kulturinsatser till stöd för människor på flykt från Ukraina

Tre pojkar står på en mur

Foto: Max Titov/Unsplash

Dags att söka Verksamhetsstöd för 2023

Dekorbild
Nu är det dags för kulturaktörer att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd för 2023. Sista ansökningsdag är den 1 september 2022.

Verksamhetsstödet kan sökas av verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet. Verksamheterna som kan beviljas stöd ska vara kontinuerliga och stabila. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län.

 

Viktiga datum

Sista dag för ansökan är den 1 september 2022.

Beslut fattas i januari 2023. 

 

Många nya aktörer i länet tar del av utökat projektstöd

Utö gruvby. Foto: Jenny Bergensten. Bandet Sirocco. Foto: Amanda Lindgren

Sök scenkonststöd för cirkus och dans


Nu är det dags att skicka in önskemål om scenkonststöd inför hösten 2022.

Scenkonststöd cirkus dans är subventioner för den professionella dansen och cirkusen riktade till barn och unga i regionen. Om en kommun, skola eller annan arrangör vill köpa en professionell föreställning så kan Region Stockholm subventionera den med 50 procent. Scenkonststödet ges både till föreställningar för skola och förskola, och till offentliga familjeföreställningar.

Ökad satsning på scenkonst för barn och unga

Foto: Giu Vicente/Unsplash

Kulturnämnden i Region Stockholm satsar under 2022 på 3 miljoner i ökat Scenkonststöd för att möjliggöra en återstart efter pandemin. Drygt 10,8 miljoner kommer under året fördelas till scenkonstgrupper i länet.

Kulturnämnden stödjer scenkonst för barn och unga genom Scenkonststödet till grupper som turnerar i Stockholms län med föreställningar för barn, unga och familjer inom konstområdena teater, dans och cirkus.

2,6 miljoner fördelas till kulturverksamhet i vården

Kulturnämnden har nu fattat beslut om fördelning av 2, 6 miljoner kronor gällande Projektstöd kultur och hälsa. Stödet syftar till att vårdtagare och anhöriga ska få ta del av återkommande kulturverksamhet.

Under 2022 kommer Region Stockholm fördela totalt 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa. Kulturnämnden har nu fattat beslut om årets första ansökningar där sex projekt beviljas stöd om totalt 2 640 000 kronor.

Nominera till referensgruppen för kulturstöd!

Kulturförvaltningens referensgrupp arbetar rådgivande för att bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. Nu välkomnar vi nomineringar av nya medlemmar i referensgruppen.

Just nu söker vi personer inom samtliga kultursektorns områden till referensgruppen för Verksamhetsstöd och Projektstöd. Vet du någon som skulle passa för uppdraget är du välkommen att nominera via länken nedan.

51 aktörer beviljas Projektstöd

Region Stockholm främjar en återstart av kulturlivet i länet. Kulturförvaltningen tog emot 166 ansökningar om Projektstöd i den första ansökningsomgången för 2022. Av de inkomna ansökningarna har 51 beviljats kulturnämndens stöd till en summa om totalt 4 810 000 kronor.

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. Ett övergripande syfte med stödet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare.

Kulturnämndens Verksamhetsstöd till 90 av länets kulturaktörer

Kompani giraff

Kompani giraff, Moln. Foto: Jose Figueroa

Sidor

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng