Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapswebbinarium 2 juni: Armlängds avstånd i praktiken

Dekorbild
Hur fri är den offentligt finansierade kulturen? Och hur arbetar man inom en regional eller kommunal förvaltning med armslängds avstånds begreppets tillämpning. Detta är frågor som diskuterades i vårens andra kunskapswebbinarium den 2 juni. 

Webbinariet finns att se i två delar på kulturförvaltningens Play-kanal under kategorin seminarier.

Ett visst mått av styrning finns alltid inom och från politiskt styrda organisationer. Men var går gränsen mellan vilken styrning som bör ske från de politiskt valda, som i sin roll representerar väljarna, och vad är oacceptabel styrning? Hur skiljer sig olika former av styrning åt, från politiskt tillsatta styrelser i en kulturinstitution till främjandearbete i en kulturförvaltning eller fördelning av kulturstöd?

Många diskussioner de senaste åren har handlat om vad armlängds avstånd innebär på den statliga nivån. I det här seminariet är det dock den regionala, och även lokala, nivån som är i fokus.

 

Program

08:30-08:35

Inledning av kulturförvaltningen, Region Stockholm


Från vänster: Ann Larsson, Erik Häger och Eva Bergquist
 

08:35-09:25

Presentation av kulturförvaltningens rapport ”Värnandet av konstnärlig frihet och armlängds avstånd i Region Stockholms stödgivning till kulturområdet” av Ann Larsson, chef enheten för stödgivning, kulturförvaltningen Region Stockholm, och Erik Häger, handläggare för kulturstöd, kulturförvaltningen Region Stockholm.

 

09:25-09:35 - Paus 

 


Från vänster: Madeleine Sjöstedt (foto: Magnus Liam Karlsson), Tomas Melin, Staffan Rydén


09:30-10:30

Panelsamtal om armlängds avstånd i praktiken

Eva Bergquist, kulturdirektör Region Stockholm, samtalar med erfarna politiker och kulturtjänstepersoner om hur armlängds avstånds-principen kan tillämpas i praktiken inom kulturpolitiken och -tjänsteutövandet.

Medverkande:

  • Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, tidigare bland annat kulturborgarråd (L) i Stockholms stad 2006-2014 och ordförande för Stockholms stadsteater.

  • Thomas Melin (MP), tidigare ledamot i landstings-/regionfullmäktige och vice ordförande i kulturnämnden, Region Stockholm.

  • Staffan Rydén, tidigare bland annat vice vd för Kungliga dramatiska teatern och vd Folkoperan, rektor för Högskolan för scen och musik i Göteborg och kulturchef i Västra Götalandsregionen. Har även varit styreledamot i Folkoperan.

 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng