Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 2233-21947
KC grön toppbild
Konst och kultur ska vara en naturlig del av vård och omsorg. Därför har Region Stockholm etablerat Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Centrumet främjar arbetet med kultur och hälsa i hela regionen.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. 

Sprida kunskap om kultur och hälsa

Det finns en stor kunskap om kultur och hälsa, både i form av forskning och som beprövad erfarenhet. En uppgift för centrumet är därför att samla och sprida denna kunskap genom att vara en länk mellan forskning, kulturliv, vårdsektor och samhälle. På så sätt kan en större samsyn och en ökad medvetenhet uppnås. Webbplatsen kulturochhalsa.sll.se är en samlingsplats för nyheter, forskning och goda exempel.

Följa pågående projekt i Region Stockholm

Det har genomförts flera kultur och hälsa-projekt inom Region Stockholm som följeforskats, bland annat med smärtpatienter på Danderyds sjukhus. Arbetet grundar sig i en helhetssyn på vårdtagaren där konst och kultur blir verktyg för att uppnå en ökad hälsa. Resultaten från dessa projekt bidrar till centrumets kunskapsbank i form av goda exempel.

Etablera långsiktiga strukturer

För att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet krävs en större kontinuitet. Därför bidrar Kompetenscentrum för kultur och hälsa till kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården och den kommunala äldreomsorgen, för både personal och kulturarbetare. Fortbildning, starka lokala nätverk med kulturombud och goda exempel bidrar till att skapa en bred förankring hos personalgrupperna.

Kultur och hälsa på Vårdgivarguiden

Verksamheter kan hitta länk till webbkursen Kultur för hälsa och välbefinnande i Vårdgivarguiden under Hälsofrämjande arbete.

KC illustration


Sidan uppdaterad: 2022-12-20

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng