Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till ungdomsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 30-20678

Kulturnämnden vill genom stöd till ungdomsorganisationer stödja ungas självständiga organisering och delaktighet i föreningslivet. Stödet syftar också till att främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i barn och ungas närmiljö.

Region Stockholms stöd till ungdomsorganisationer utgörs av två olika stödformer: ett distriktsstöd och ett utvecklingsstöd.

Distriktsstöd för ungas organisering

Syftet med distriktsstödet för ungas organisering är:

Självständighet: Stödet ska stödja barns och ungdomars självständiga organisering och delaktighet i föreningslivet.

Demokrati: Stödet ska främja barns och ungas kunskap och förmåga att agera enligt demokratins principer och stärka ungas makt över sina egna liv och inflytande i samhället.

Deltagande: Stödet ska främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i barn och ungas närmiljö i regionen, som är relevanta för fler och som fler unga kan välja, skapa och ta del av.

Den 15 december 2021 beslutade kulturnämnden om nya regler för stöd till ungas organisering. Reglerna börjar gälla från och med 2022, vilket innebär att de tillämpas i och med ansökan om 2023 års stöd. 

 
Övergångsregler

Under 2022-2023 tillämpas särskilda övergångsregler för ungdomsorganisationer som har ett befintligt stöd, men som i dagsläget inte uppfyller de nya villkoren. Kulturförvaltningen kommer under perioden beakta om organisationen kan visa att man arbetar i en riktning som gör troligt att man uppfyller de nya villkoren under perioden 2022–2023. Begäran görs enskilt av organisationen och prövas av förvaltningen. För stadgeändringar kan även 2024 omfattas av en övergångsperiod. 

Läs mer om Distriktsstöd för ungas organisering
 

Utvecklingsstöd för ungdomsorganisationer

Kulturnämnden beslutade i december 2021 om ett nytt utvecklingsstöd för ungas organisering med syfte att främja aktiviteter och möten mellan unga samt nya aktörer av unga. 

Utöver kulturnämndens syfte för stöd till ungdomars organisering har utvecklingsstödet även två ytterligare syften:

  • Främja nya aktörer/underrepresenterade i föreningslivet
    Stödet ska främja att nya aktörer med verksamhet för unga i regionen kan utvecklas och nå fler. Verksamheter som riktar sig till unga som är underrepresenterade i föreningslivet prioriteras. 

  • Samverkan 
    Stödet ska främja möten mellan unga med olika bakgrund samt främja samverkan mellan olika grupper som vanligtvis inte möts. 

Stödet är planerat att tas i bruk 2024 och mer information kommer uppdateras löpande. 

 

Läs mer om Utvecklingsstöd för ungdomsorganisationer
 

Senast uppdaterad 2022-04-27
Sidansvarig: Fredrik Schlott

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng