Hoppa till huvudinnehåll

Konstanmälan - Webbformulär för ärenden

Diarienummer
AKTNR 1820-22990
korridor Danderyds sjukhus
Syntolkning: Vårdpersoal i korridor med konstverk på vägg i korridor
Region Stockholms kulturförvaltning ansvarar för den konst som finns i olika vårdmiljöer på länets sjukhus. För alla verksamheter gäller att man fyller i en digital konstanmälan på webben, oavsett vad ärendet gäller, för att vi ska kunna hantera uppdragen i turodning.

Länk till konstanmälan

Länk till kulturförvaltningens webbformulär Konstanmälan öppnas i nytt fönster. Anmälda ärenden hanteras i turordning.

Klicka här för Konstanmälan
 

Kö för konstärenden

Just nu pågår en mängd evakueringar inom Region Stockholm. Detta påverkar hanteringstiden för inkomna konstärenden. Vi arbetar med inkomna ärenden i turordning.

Region Stockholms framtidsplan för hälso- och sjukvård innebär stora strategiska fastighetsinvesteringar. Det medför omfattande ombyggnationer och omflyttningar och innebär att avdelningen för konst har ovanligt stor arbetsbelastning och måste prioritera evakueringar av konst.

Webbformulär för alla konstärenden

Det är viktigt att verksamheterna använder webbformuläret för alla ärenden som gäller flytt av verksamhet, inventeringsfrågor, trasig konst, stöld, önskemål om ny konst eller återlämning av konst.

När du skickat in formuläret registreras det hos kulturförvaltningen. Därefter fördelas ärendet till handläggare på avdelningen för konst, och du blir kontaktad. Det kan ta ett tag innan du hör något, men det betyder inte att din anmälan inte har registrerats. 

Om ny konst och omhängning av konst

Kulturförvaltningen har uppdraget att förse Region Stockholms lokaler med konst. Vid alla renoveringar, om- och nybyggnationer där produktionskostnaden överstiger 3 miljoner kronor avsätts pengar till inköp av konst.

Vid mindre uppdrag, eller när lokalerna är hyrda, uppstår inget konstanslag, men då kan vi hjälpa till genom att omplacera verk ur det befintliga konstinnehavet.

Din arbetsplats kan ansöka om ett sådant uppdrag genom att fylla i en ansökan på denna sida. Kulturförvaltningen hanterar inte enskilda personers önskemål om ny- eller annan konst på arbetsrum, ärenden kan bara hanteras som gäller avdelning. Tala med den som är utsedd konstansvarig för er arbetsplats/sjukhus.

Behandling av personuppgifter

Kulturförvaltningen behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan/redovisning för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering och uppföljning. För att kunna bearbeta din ansökan behöver vi spara dina personuppgifter som i huvudsak är ditt namn och kontaktuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för ändamålet och då kulturförvaltningen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

Kulturförvaltningen använder inte kontaktuppgifter lämnade i ansökan för andra syften. 

Har du andra frågor så e-posta konst.kultur@regionstockholm.se.


Sidan uppdaterad: 2023-10-31 B15G

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng