Hoppa till huvudinnehåll

Regionbibliotek Stockholm

Diarienummer
AKTNR 3227-20464
Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att främja verksamhetsutveckling och kvalitet i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län.

Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. (Ur: Regional biblioteksplan 2020-2023)

Det här gör Regionbiblioteket

I samråd med folkbiblioteken i Stockholms län arbetar Regionbibliotek Stockholm för att främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Genom att samverka med de övriga länskulturfunktionerna kring olika kulturfrågor i länet, samt med aktörer som Kungliga biblioteket, Kulturrådet och övriga läns- och regionbibliotek, bidrar Regionbibliotek Stockholm till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet. Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

Målgrupper

Regionbiblioteket verkar på flera plan för att sprida information kring vår verksamhet och det material vi producerar. Vår främsta målgrupp är medarbetare på länets folkbibliotek men även samarbetspartners och övriga intressenter inom bibliotek och närliggande områden. Vi deltar i mässor och konferenser angelägna för vår verksamhet, vilket är en viktig del i arbetet med marknadsföring och nätverkande. Ibland medverkar vi som föreläsare för att sprida information om aktuella projekt och metoder. Vår medverkan på större evenemang sker ofta i samarbete med andra aktörer och vi kommer att fortsätta undersöka nya plattformar och samverkansformer för kommande år.

Regional biblioteksplan 2020-2023

Enligt bibliotekslagen ska alla regioner och kommuner ha planer för sin biblioteksverksamhet. Planen ska beskriva den huvudsakliga inriktningen under perioden. Den Regionala biblioteksplanen 2020-2023 pekar ut några huvudspår för verksamheten under perioden:

Stärka formell samverkan mellan folkbiblioteken i regionen, som gemensamma system, digitala tjänster, upphandlingar och avtal för inköp.

Stärka bibliotekens och regionens insatser för läs- och skrivfrämjande.

Stödja bibliotekens långsiktiga verksamhets- och kompetensutveckling. Inom flera olika områden behöver det genomföras kompetenslyft för bibliotekens ledning och personal, exempelvis inom medie- och informationskunnighet (MIK). 

Läs och ladda ner som pdf här: Regional biblioteksplan 2020-2023  

 

 

Skrifter och publikationer

Regionbiblioteket ger ut egna skrifter i en samlad skriftserie, bestående av projektrapporter, utvärderingar eller olika studier. Alla publikationer går att ladda ner och läsa i digitalt format på kulturförvaltningens webbplats. 

Här hittar du alla kulturförvaltningens publikationer.

 

Läs mer om aktuell verksamhet på Regionbibliotek Stockholms webbplats


 

Innehållsansvarig: Peter Axelsson
Sidan uppdaterad: 2022-03-28

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng