Hoppa till huvudinnehåll

Dialoger och möten

Diarienummer
AKTNR 2914-21423
Dialogmöten
I arbetet med strategisk samordning har kulturförvaltningen i uppdrag att utveckla metoder och långsiktiga arbetssätt för att löpande genomföra dialoger med företrädare för civilsamhället, de professionella kulturskaparna samt kommunerna i länet i syfte att identifiera möjligheter till och hinder för ökad tillgång till kultur i hela länet.
Ökad tillgänglighet till och deltagande i kulturlivet är ett prioriterat insatsområde som i Kulturstrategin för att uppfylla målen i RUFS 2050 (Regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen).
Ur Kulturstrategin: Att utveckla metoder och långsiktiga arbetssätt för att löpande genomföra dialoger med företrädare för civilsamhället, de professionella kulturskaparna samt kommunerna i länet i syfte att identifiera möjligheter till och hinder för ökad tillgång till kultur i hela länet. 

 

Om dialogmöten 
Sedan 2019 har kulturförvaltningen genomfört formaliserade dialoger med företrädare för det regionala kulturlivet. Syftet med dialogerna är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan. Under 2020 breddades processen till att omfatta alla kulturnämndens ansvarsområden såsom folkbildning, föreningsliv och idrott. 
Läs mer om dialogmöten

 
Stockholmstinget
Stockholmstinget är en mötesplats för alla som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet. Konferensen Stockholmstinget ägde rum för första gången 2019 och samlade då olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra. 2021 arrangerades Stockholmstinget på distans.  
Läs mer om Stockholmstinget

Innehållsansvarig: Ulf Andersson-Greek. Sidan uppdaterad: 2022-09-28

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng