Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd om drygt 5,5 miljoner fördelas till 59 aktörer i länet

Ett stort antal aktörer sökte Projektstöd i andra omgången för året. Totalt 232 ansökningar har behandlats varav 59 aktörer beviljats stöd.

Projektstöd fördelas två gånger per år och kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet. I den andra omgången för 2023 inkom 232 ansökningar och 59 aktörer har nu beviljats stöd.

Genom omfördelning i budget har summan för Projektstöd kunnat utökas. I denna omgång fördelas totalt 5 530 000 kronor.

- Vi har i år sett en ordentlig ökning av ansökningar om Projektstöd och det är positivt att vi kunnat utöka budgetutrymmet i denna fördelning. Bland de 59 aktörer som beviljats stöd finns 16 helt nya mottagare som inte tidigare fått stöd och vi ser en stor spridning av projekt, säger Ann Larsson, chef för enheten för stödgivning på kulturförvaltningen i Region Stockholm.

 

Så bedöms Projektstöd

Kulturförvaltningen har bedömt ansökningarna utifrån en samlad bedömning av förvaltningen och den rådgivande referensgruppen.

Perspektiv som alltid vägs in i bedömningen är konstnärlig kvalitet, regional spridning och angelägenhet, bredd av konstformer samt ett fokus på barn och unga.

Se alla mottagare som beviljats stöd 
 

Exempel på mottagare som beviljats stöd

 • Carl Eldhs ateljémuseum (bild och form)
  Beviljas 200 000 kronor för projektet Britas arkiv som lyfter fram material ur museets arkiv. Kulturkvällar i museets ateljé. Ny och gammal publik kommer bjudas in till kulturkvällar, likt de kvällar museets grundare Brita Eldh själv anordnade.

 • REX Animationsfestival 2023 (film)
  REX animationsfestival beviljas 100 000 kronor för filmfestival som presenterar animerad film för såväl barn och unga som vuxna.

 • Vedettbåten Sprängaren (kulturarv)
  Beviljas 60 000 kronor för att tillgängliggöra Vedettbåten Sprängaren, världens enda fungerande örlogsfartyg från första världskriget för barn och unga vuxna.

 • Somali Nordic Culture (litteratur)
  Föreningen Somali Nordic Culture beviljas 70 000 kronor för en tredagars somalisk litteratur-och kulturfestival.

 • Sad Girls kollektivet (musikteater)
  Sad Girls kollektivet beviljas 70 000 kr för projektet ”sad boy la voix humaine”, en spinn off-opera som tar avstamp i Francis Poulencs opera La voix humaine som uruppfördes 1959.

 • Terrastella (musikteater)
  Beviljas 70 000 kronor för att sätta upp föreställningen Här kommer Ville och Valle och Viktor, teater för målgruppen 0–12 år.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng