Hoppa till huvudinnehåll

Kulturförvaltningens uppdrag och organisation

Diarienummer
AKTNR 261-22263

Kultur bidrar till att stärka Stockholmsregionen, till att göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Därför stödjer Region Stockholm kulturaktörer i länet. Konst och kultur är dessutom viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta offentlig konst i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan.

Kulturförvaltningens uppdrag

Kulturförvaltningen i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturnämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.
Läs mer om kulturnämndens sammanträden och handlingar på regionstockholm.se
Läs mer om kulturnämndens ledamöter på regionstockholm.se

Punktlistor över mål och organisation.

Kulturnämndens mål

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet är beslutat av regionfullmäktige. 

Kulturförvaltningens mål

 • Värna konstarterna och den fria kulturens förutsättningar​

 • Öka tillgången till kultur och kulturarv​

 • Bidra till ökad delaktighet och bildning

 

Kulturförvaltningens organisation

Kulturförvaltningen består av fyra avdelningar:

 • Avdelningen för strategisk samordning ansvarar för kulturnämndens stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildning i Stockholms län. Avdelningen utför olika kartläggningar, utredningar och strategiska översyner inom ramen för hur länet kan samverka i olika kulturfrågor. Inom avdelningen ingår följande enheter:

  • Konsulentenheten som består av cirkus- och danskonsulenterna, filmkonsulenterna, hemslöjdskonsulenterna och musikkonsulenterna

  • Enheten för stödgivning handlägger all ekonomisk stödgivning genom Verksamhetsstöd, Projektstöd, Scenkonststöd och Projektstöd kultur och hälsa.

  • Regionbibliotek Stockholm arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet. 

  • Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela länets kulturarv och kulturhistoria bland annat digitala stadsvandringar och utställningar, fotografiska samlingar, fakta och berättelser på hemsidan, i appar och poddar.

 • Avdelningen för konst ansvarar för den offentliga konsten i Region Stockholms vårdmiljöer. Det innebör projektledning av nya gestaltningsprojekt i nybyggda eller ombyggda vårdmiljöer, samt att förvalta, vårda och förnya det befintliga konstbeståndet på cirka 60.000 konstverk. Kulturförvaltningen ansvarar också för tillfälliga utställningar i kollektivtrafiken genom Konstväxlingar.

  • Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar främjande för att implementera kultur som komplement i vården och finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

 • Avdelning för verksamhets- och ledningsstöd innehåller stödfunktionerna

  • arkiv/registratur

  • ekonomi

  • IT/systemförvaltning

 • Regionarkivet i Flemingsberg ansvarar för att bevara och långtidslagra den information som finns inom Region Stockholm.
  Avdelningen består av tre enheter: 

  • Arkivservice

  • Långsiktig informationsförvaltning

  • Svarsenheten

Direkt underställd förvaltningschefen finns enheten för kommunikation som ansvarar för intern och extern information och kommunikation.


Sidan uppdaterad 2023-02-08 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng