Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

65 miljoner i Verksamhetsstöd stärker kulturaktörer i stockholmsregionen

Verksamhetsstöd 2021
Kulturnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om Verksamhetsstöd för 2021. Totalt fördelas drygt 65 miljoner till sammanlagt 93 aktörer.  

Beviljade Verksamhetsstöd 2021

Beviljade Verksamhetsstöd 2021
På kulturnämndens sammanträde onsdag den 16 december 2020 fattades beslut om verksamhetsstöd för 2021.
Totalt fördelas drygt 65 miljoner till sammanlagt 93 aktörer i länet.  

 

Se hela listan med beviljade stöd för 2021

 

 
Frågor och svar

Har du frågor kring ansökan, redovisning eller annat som rör stöden läs gärna bland vanliga frågor och svar.

Dags att söka Projektstöd för 2021

Foto: Aaron Greenwood/Unsplash
Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Projektstöd för 2021.

Ansökan om Projektstöd sista omgången är nu öppen. Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2021. Beslut om stöden tas den 25 maj 2021.

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

 

Bli Vallentunas nya KOKO/kommunkoreograf 2021

Vill du arbeta med dans, cirkus och rörelse tillsammans med främst barn och unga i Vallentuna kommun under nästa år?

Dags att söka Scenkonststöd

Pojke på scen
Nu är ansökan öppen för grupper som vill söka Scenkonststöd för 2021. Ansökan ska vara inne senast den 6 oktober 2020.

Scenkonststödet är ett subventionsstöd som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som spelar eller turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet.

Stödet från kulturnämnden betalar 50 procent av föreställnings-/ biljettkostnaden, plus hela reseersättningen för grupper vid turné. Övriga 50 procent betalas av den kommun/skola som bokar föreställningen.

 

Nu öppnar ansökan om Projektstöd

Foto: Aaron Greenwood/Unsplash
Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka Projektstöd för 2021.

Välkommen med din ansökan senast den 3 november 2020. Beslut om stöden tas den 9 februari 2021.

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor.

 

All information om ansökan finns på sidan om Projektstöd 

 

 

 

Dags att söka Verksamhetsstöd för 2021

Nu har ansökan för Verksamhetsstöd 2021 öppnat. Sista dag för ansökan är tisdag den 1 september 2020.

De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder.

Särskilt stöd stärker regionens kulturaktörer i coronatider

Särskilt kulturstöd
Foto: Denise Jans
I april fattade Region Stockholms kulturnämnd beslut om en särskild utlysning av kulturstöd för att dämpa coronapandemins effekter. 39 mottagare har beviljats stöd varav många är centrala för regionens kulturella infrastruktur.

Drygt 4,6 miljoner i stöd till regionens kulturliv

KKV
Foto: Binge Eliasson
I sista ansökningsomgången för Projektstöd 2020 har totalt 53 ansökningar beviljats stöd från kulturnämnden. Viktigt i urvalet har varit att utveckla och stärka den kulturella infrastrukturen i Stockholmsregionen samt att stötta kulturbranschen som helhet.

Beviljade ansökningar om särskilt stöd

Region Stockholm införde under våren 2020 ett tillfälligt stöd till kulturaktörer för att delvis kompensera för de intäktsbortfall och merkostnader som uppstått till följd av coronapandemin.

Kulturförvaltningen mottog 143 ansökningar i den aktuella stödomgången varav 39 beviljas stöd. Till grund för bedömning ligger kulturnämndens kriterier för samtliga ordinarie kulturstöd gällande konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

 

Sidor

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng