Hoppa till huvudinnehåll

Tidigare coronastöd 2020-2021

Diarienummer
AKTNR 3281-21386
Kultursektorn i länet drabbades mycket hårt under coronapandemin och Region Stockholms kulturnämnd beslutade under år 2020 och 2021 om att utlysa extra kulturstöd för att stötta kulturlivet och motverka pandemins effekter. 
Coronastöd under 2020

Våren 2020 utlystes ett tillfälligt stöd till kulturaktörer för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnader. Det totala beloppet för fördelning i den särskilda utlysning uppgick till 6,4 miljoner. Till grund för bedömning låg kulturnämndens kriterier gällande konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. 

Se listan med beviljade stöd 2020

 

Coronastöd under 2021

Coronastödet 2021 var öppet för ansökan av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag eller stiftelser) som beviljats Projekt- eller Verksamhetsstöd från Region Stockholm under perioden 2019–2021 och vars verksamhet är att främja enskilda konstnärers förutsättningar i sin yrkesutövning med bland annat uppdragsförmedling och kompetensutveckling såsom centrumbildningar och andra liknande organisationer. Stödet omfattade totalt 2 miljoner kronor och riktades mot kompetenshöjande insatser, uppdragsförmedling och liknande. Exempel på projekt som beviljades stöd var de som nådde många verksamma inom respektive konstområde och vars huvudsyfte var utveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik, utveckla interaktion och spridande av kunskap.
 

Se listan med beviljade stöd 2021


 Innehållsansvarig: Ann Larsson

Senast uppdaterad: 2022-09-20

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng