Hoppa till huvudinnehåll

Länskulturfunktioner i Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 18-22425
Dansare på scen

Konsulenter inom cirkus, dans, film, hemslöjd och musik

Region Stockholms länskulturkonsulenter arbetar för att fler i länet, framför allt barn och unga, ska få ta del av och utöva kultur. Konsulenterna har ett nära samarbete med arrangörer, kommuner och kulturutövare i länet. Vi förmedlar kontakter, ger konsultation och bidrar till att sprida ny kunskap. Vi skapar tillfällen att utbyta erfarenheter för att inspirera och främja lokal utveckling av kulturverksamhet. 

Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. (Ur Regional biblioteksplan 2020-2023)

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv, kulturhistoria, slöjd och konst.

Länsmuseet erbjuder bland annat digitala stadsvandringar och utställningar, fotografiska samlingar, fakta och berättelser på hemsidan, i appar och poddar. Kort sagt, Stockholms läns museum är museet på fickan. 

Genom de digitala kanalerna vill museet öka förståelsen för Stockholms läns historia och samtid. Museets vision är att vara det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapa dialog kring historia, samtid och framtid. Att möta och föra dialog med länsinvånarna är därför en viktig del av arbetet. Förhoppningen är att bidra till att kulturarvet tas tillvara och brukas för en hållbar samhällsutveckling.

Sidan uppdaterad: 2022-03-17

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng