Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredovisning på kultur.regionstockholm.se

Diarienummer
AKTNR 3045-20451
Region Stockholms kulturförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kultur.sll.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Nedan är några tillgänglighetsproblem som du kan möta i olika användningssituationer. Läs mer detaljerad information om dem via länkarna nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kultur.regionstockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till info.kultur@regionstockholm.se
ring 08-123 378 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar alt-text.
 • Huvudmenyn har automatisk dropdown som gör det svårt att hitta utan synförmåga.
 • Det går inte att navigera i huvudmenyn utan att använda muspekaren.
 • Vi har länkar med för kort eller otydlig länktext.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa grafiska element har för låg kontrast. Markering av aktivt område vid tabbning kan uppfattas som otydlig.
 • Huvudmenyn har automatisk dropdown som gör det svårt att hitta utan synförmåga.
 • Kan vara problem att förstå syfte om man inte läser texten framför formuläret.
 • Vissa grafiska element har kontrastnivå under 4,5:1
 • Webbplatsen erbjuder inget verktyg för att ändra storlek på webbplatsens text.
 • Vissa sidor kan ha bredare än 256 px
 • Huvudmenyn stängs per automatik.
 • Det går inte att navigera i huvudmenyn utan att använda muspekaren.
 • Det är otydligt vilken komponent som är fokuserad.
 • Webbplatsens huvudmeny är drop-down som endast är öppen när musen hovrar över menyn.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa grafiska element är beroende av färgseende.
 • Vissa grafiska element har kontrastnivå under 4,5:1

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det går inte att navigera i huvudmenyn utan att använda muspekaren.
 • Vissa länkar är för korta för att vara lätt att trycka på.
 • Det är otydligt vilken komponent som är fokuserad.
 • Webbplatsens huvudmeny är dropdown som endast är öppen när musen hovrar över menyn.
 • Vissa bilder saknar alt-text.
 • Huvudmenyn kräver att muspekaren hovrar över menyingången för att hålla öppen

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Webbplatsens huvudmeny är dropdown som endast är öppen när musen hovrar över menyn.
 • Vissa bilder saknar alt-text.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Huvudmenyn stängs per automatik.
 • Vissa rubriker kan innehålla otydlig beskrivning
 • Det är otydligt vilken komponent som är fokuserad.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 4 januari 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Region Stockholms kulturförvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt §12 lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Förvaltningen jobbar med fram en ny webbplats som kommer lösa brister som finns i nuvarande tjänst.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kultur.sll.se.

Senaste bedömningen gjordes den 14 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 september 2020.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng