Hoppa till huvudinnehåll

RIK - Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola

Diarienummer
AKTNR 2220-20435
sport

Syntolkning: Tre personer på en idrottsplan inomhus.

"Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill." Torbjörn Neiman, projektledare RIK.

FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer) som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner har under tiden 2016-2019 drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med kulturförvaltningen, Region Stockholm, Stockholmsidrotten och kulturskolornas länsorganisation: RIK - Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola. Projektet är formellt avslutat men nu finns en plattform för samverkan över kommungränser som är färdig att användas.

Projektet samfinansierades av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen – Region Stockholm, Stockholmsidrotten, Vinnova och Allmänna Arvsfonden.

Det var extra glädjande att både Vinnova och Allmänna Arvsfonden deltog i finansieringen. Vinnova gav ett projektbidrag motsvarande drygt 40 procent av kostnaderna i huvudprojektet. Arvsfonden gav ett stort stöd till en projektutbyggnad, ett delprojekt för att särskilt arbeta med brukarmedverkan och fokusgrupper bland unga. Genom de externa projektmedlen ställdes högre krav och ambitionerna i projektet kunde höjas ytterligare.

RIK-projektet startade den 1 september 2016 och avslutades i september 2019. Projektledare har varit Torbjörn Neiman. Plattformen förvaltas på kulturförvaltningen, Region Stockholm.

Hur startar man ett önskat samarbete?

I slutrapporten förklaras hela modellen. I den finns också förslag till kostnadsberäkningar för att komma fram till en vettig kostnadstäckande ersättning mellan kommuner. Se också avtalsmallar och annat stödmaterial. 

Plattformen för samarbetet förvaltas av kulturförvaltningen, Region Stockholm. Det går bra att kontakta kulturförvaltningen för att få mer kunskap och idéer till samverkan.

En förutsättning för samarbeten är att kommunerna själva tar initiativ till dem och vill utveckla verksamhet tillsammans. För att lyckas behöver man helst skapa en ”vinn-vinn-situation” där en önskad utveckling kan förverkligas tack vare samarbetet. 


Läs slutrapporten här: 
 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng