Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till studieförbund

Diarienummer
AKTNR 20-23120
Fyra människor i workshop
Stödet till studieförbund består av;  ett grundstöd, ett rörligt stöd för genomförda studiecirkeltimmar samt ett rörligt stöd för genomförda kulturprogram. Fördelning av stöd mellan studieförbunden grundar sig på genomförd verksamhet och de studiecirkeltimmar samt kulturprogram som studieförbunden inrapporterar till Folkbildningsrådet.

Hur ser Region Stockholms stöd till studieförbund ut?

Stöd till studieförbund består av:

  • ett grundstöd

  • ett stöd som grundar sig på antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar som inrapporterats till Folkbildningsrådet

  • ett stöd baserat på antal genomförda kulturprogram som inrapporterats till Folkbildningsrådet

Vilka kan söka?

Studieförbund som:

  • bedriver sin verksamhet i Stockholms län

  • är statsbidragsberättigade

  • har bedrivit verksamhet i Stockholms län minst 1 år

Dessutom ska kulturnämndens målområden, miljökrav och övriga krav för studieförbund uppfyllas.

 

Sidansvarig: Elisabet Eklund
Senast uppdaterad: 2023-12-22

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng