Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 2616-18154
Region Stockholm har en lång tradition av att tillhandahålla konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är arbetet med kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Kulturförvaltningen arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. Kultur en del av framtidens hälso- och sjukvård.

Region Stockholms arbete med kultur och hälsa

Kulturförvaltningens olika verksamheter rör sig inom området kultur och hälsa. Uppdragen består bland annat i att förse vårdmiljöer med konst, erbjuda beställningsbar kultur till skolan och att stödja kulturaktörer som arbetar på sjukhus. Kompetenscentrum för kultur och hälsa finns också för att skapa samarbeten mellan vården och kulturen och sprida forskning och goda exempel. Konsulentverksamheten arbetar främjande med olika uttryck: film, dans, musik, museum, slöjd och bibliotek. Del av deras uppdrag är att arbeta med hälsa.

Rehabilitering med kultur. Foto: Filip Carlsson
Rehabilitering med kultur för smärtpatienter på Danderyds sjukhus. Foto: Filip Carlsson

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Region Stockholm vars mål är att konst och kultur ska integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. Till uppdraget hör att sprida kunskap och goda exempel, följa Region Stockholms egna forskningsprojekt inom kultur och hälsa, samt att etablera samarbeten för långsiktigt integrering av kulturmetoder i vården. 
Läs mer om uppdraget >
Till Kompetenscentrum för kultur och hälsas webbplats >

Projektstöd kultur och hälsa

En stor del av kulturförvaltningens uppdrag är att fördela stöd till kultur- och föreningsliv. Projektstöd kultur och hälsa går till kulturverksamhet inom vård och omsorg finansierad av Region Stockholm. Kulturprogram, inom alla konstområden, ska rikta sig framför allt till barn och unga på barnsjukhusen, men även till de äldre eller psykiskt sjuka som vistas på Region Stockholms olika enheter. Programmen ska vara återkommande och innehålla aktivt deltagande. Stödet kan sökas fortlöpande under året. 
Projektstöd kultur och hälsa >

Kulturkatalogen

Från 2021 har det beställningsbara utbudet till vård och omsorg upphört, men kvarstår till skolor. I vårdmiljö arbetar Region Stockholm istället långsiktigt med kultur med medel som Projektstöd kultur och hälsa och stationära konstutställningar på sjukhusen.
Till Kulturkatalogen >

Konst i vårdmiljö

Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna i vårdmiljö. Här ryms en stor kulturskatt, Region Stockholm har ett konstbestånd på cirka 60.000 verk. Den ökar ständigt i samband med satsningen på framtidens hälso- och sjukvård.

Stig Lindberg på Nacka sjukhus Foto: Per Mannberg
Stig Lindbergs keramiska gestaltning på Nacka sjukhus. Foto: Per Mannberg

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö, ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Konsten bidrar till att skapa stimulerande vårdmiljöer och betyder mycket för patienters och deras anhörigas möte med vården.
Den som vill fördjupa sig i konstens betydelse för människors möten med vården kan läsa rapporten Konsten att vara specifik som fil.dr. Annika Wiik skrivit på uppdrag av kulturförvaltningen.
Mer om konst i Region Stockholm >

Film

Filmkonsulenterna vid kulturförvaltningen arbetar med att sprida med rörlig bild och virtual reality (VR), bland annat till vård och omsorg. Tidigare man har utvecklat VR-filmer för äldre i samarbete med bland annat Södertälje och Norrtälje kommun. VR-tekniken kan höja livskvaliteten genom att göra det möjligt att besöka miljöer som annars är onåbara för den som har svårt att lämna vårdmiljön eller den egna sängen.

VR i äldreomsorgen Foto: Film StockholmVR i äldresomsorgen. Foto: Film Stockholm
Inslag från SVT Nyheter: Här kliver de äldre in i en virtuell värld

Film Stockholm drev också projekt med virtual reality mot agorafobi med bland andra Gustavsbergs vårdcentral och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Här får patienter med torgskräck behandling av sina rädslor med hjälp av VR-teknik.
Mer om film i Region Stockholm >

Dans och cirkus

Dans- och cirkuskonsulenterna genomför olika projekt mot området kultur och hälsa. Dansen och rörelsen når ett djupare plan än vad orden gör. Man har bland annat bidragit till ett dansprojekt bland äldre på Handengeriatriken (se film med dansande patienter).

Film från dans med patienter på Handengeriatriken. 

I det återkommande projektet KOKO/Kommunkoreograf fick ett år personer med demenssjukdom  dansa med femåringar från förskolan Ekbacken. Mötet dokumenterades i dansfilmen "Vi kliver in" av Ingrid Olterman Dans. 
Tidigare projekt har varit SeniorDANSISTAN och Kultur i äldrevården-projekt där danspedagoger arbetat med dans och rörelse tillsammans med de äldre. Man har även vid flera tillfällen arrangerat kulturinspirationsdagar för vårdpersonal tillsammans med övriga länskulturfunktioner.
Mer om dans i Region Stockholm >
Mer om cirkus i Region Stockholm >

Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm arbetar främst med att stödja folkbiblioteken i länets 26 kommuner. Bibliotekens arbete kring kultur och hälsa ser olika ut från kommun till kommun, och samarbeten med lokala barnavårdscentraler, äldreomsorg och funktionshindersomsorg skiljer sig åt. En viktig del av biblioteksarbetet i kommunerna handlar om generella läsfrämjande insatser som också gynnar hälsan, till exempel läsecirklar och skrivarkurser. Bokleveranser till kommuninvånare som inte själva kan komma till biblioteket och läsinspiration för lokala högläsare och läsombud är andra sätt.
I boken Det är möjligt! har Regionbibliotek Stockholm tillsammans med flera andra läns- och regionbibliotek samlat olika ”recept” på hur biblioteken kan samverka med till exempel äldreomsorg och socialpsykiatri. Regionbiblioteket har i ett samarbete med Svenskt demenscentrum och Demensförbundet publicerat tidningen Möten med litteratur som ger inspiration och kunskap om hur litteraturen kan bidra till en höjd livskvalitet för personer med demens och deras anhöriga. Inom litteratur och läsfrämjande har Regionbiblioteket också kunskaper och nätverk inom fältet biblioterapi och shared reading - en metod för högläsning och samtal i grupp i bibliotekssammanhang.
Regionbibliotek Stockholms webbplats >

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum arbetar kontinuerligt med projekt och flera har koppling till hälsa. I ett av Region Stockholms projekt på äldreboende, Seniorkultur, fick deltagarna fördjupa sig i en konstnärs liv och se på reproduktioner av hens konstverk. 
Länsmuseet har även deltagit i forskningsprojektet Rehabilitering med kultur som Danderyds sjukhus ansvarat för. Tillsammans med en konstpedagog fick smärtpatienter göra en skulpturvandring i centrala Stockholm i lugnt tempo med tid för reflektion och samtal om konsten. Projektet är beskrivet i rapporten Konsten att förändra sin egen subjektivitet (s.29 och framåt). Vid ett annat tillfälle deltog patienterna i en måleriworkshop som hölls av Länsmuseets konstpedagog. Workshoppen utgick från betydelsefulla platser i deltagarnas förflutna. Länsmuseet har även genomfört en konstkurs med en annan deltagargrupp som fått måla, skulptera och teckna.
Till Stockholms läns museums webbplats >

Hemslöjd

Kulturförvaltningens hemslöjdskonsulenter har bidragit med kurser i slöjd och hantverk i kulturförvaltningens tidigare kultur och hälsa-projekt som Seniorkultur och Kultur på recept. I projektet Rehabilitering med kultur vid Danderyds sjukhus fick deltagarna under ledning av erfarna slöjdpedagoger hantera olika material och tekniker. Slöjden utgår från den praktiska kunskapen och vidareutvecklar var och ens förmåga genom användningen av flera sinnen. Projektet är beskrivet i rapporten Konsten att förändra sin egen subjektivitet (s.29 och framåt).
Kompetenscentrum för kultur och hälsa har ingått ett samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, för att förstärka senioraktiviteter med kulturkurser på Mötesplats Hammarbyhöjden, bland annat slöjdande (se film om ulltovning). 

Film från ulltovningskurs på Mötesplats Hammarbyhöjden.  

Ett annat projekt, Rum för död, var ett samarbete mellan kulturförvaltningen, hemslöjdskonsulenterna och Arkitekturmuseet som rörde hur konst och hemslöjd kan användas av vården i livets slutskede.
Med Västerorts aktivitetscenter (VAC) samarbetade hemslöjdskonsulenterna kring hur aktiviteter som bokbinderi och textilhantverk kan bidra till en förbättrad hälsa hos ungdomar med särskilda behov. Personalen hade dubbelkompetens, både i psykiatri och hantverk.
Mer om hemslöjd i Region Stockholm >

Länsmusiken

Länsmusiken i Stockholm har som uppdrag av Region Stockholm att arbeta främjande med musik i länet med prioritet barn och unga. Men Länsmusiken bidrog också till Region Stockholms projekt Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus. Två musikterapeuter arbetade med gruppen smärtpatienter, där deltagarna fick träna sin röst i sång- och härmövningar och själva spela harpa, lyra och trumma. Följeforskningen har bland annat undersökt hur musiken hjälper till att läka och på så sätt kunna utveckla det terapeutiska som kulturen och musiken bidrar med.
I övrigt samarbetar Länsmusiken med olika särskolor, i olika Skapande skola-projekt, där eleverna får skapa musik själva tillsammans med professionella musiker och pedagoger. Elever från särskolor i hela länet besöker också Länsmusikens skolkonserter regelbundet på Musikaliska som publik.
Till Länsmusikens webbplats >

Innehållsansvarig: Katarina Wikström
Sidan uppdaterad: 2021-05-21

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng