Hoppa till huvudinnehåll

Regional samverkan

Diarienummer
AKTNR 2907-16298
Samverkan
Ett av kulturförvaltningens viktigaste uppdrag är att verka för ökad samverkan och delaktighet i regionens kultur- och föreningsliv. 

En central uppgift för kulturpolitiken är att göra det möjligt för alla länets invånare att kunna delta i ett för dem angeläget kulturliv, att få ta del av konst och kultur av hög kvalitet samt att stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling (ur Kulturstrategi för Stockholmsregionen).

I arbetet med att uppfylla kulturstrategin ansvarar kulturförvaltningen för det aktiva genomförandearbetet genom sin strategiskt samordnande roll och genom stödgivning till kultur- och föreningsliv. Ett aktivt genomförandearbete behövs även av länets kommuner, av regionala samverkansorgan och av statliga myndigheter inom sina respektive ansvarsområden. Aktörer inom föreningslivet, folkbildningen, fria kulturlivet och näringslivet kan bidra genom egna initiativ och åtgärder (ur Kulturstrategi för Stockholmsregionen).
 

Dialoger och möten

I arbetet med strategisk samordning har kulturförvaltningen i uppdrag att utveckla metoder och långsiktiga arbetssätt för att löpande genomföra dialoger med företrädare för civilsamhället, de professionella kulturskaparna samt kommunerna i länet i syfte att identifiera möjligheter till och hinder för ökad tillgång till kultur i hela länet.

 

Dialogmöten

Under 2019 upprättade kulturförvaltningen formaliserade dialoger med företrädare för det regionala kulturlivet. Syftet med dialogerna är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan.

Läs mer om dialogmöten här
 

Stockholmstinget

Stockholmstinget är en ny mötesplats för alla som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet. Det första Stockholmstinget ägde rum 14 november 2019 och samlade olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra. Den 19 november 2020 återkommer Stockholmstinget. 

Läs mer om Stockholmstinget


Innehållsansvarig: Ulf Andersson-Greek

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng