Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter kulturförvaltningen

Diarienummer
AKTNR 2389-23257

Eva Bergquist 
Förvaltningschef
08-123 378 01

Enheten för kommunikation

Joakim Blendulf
Enhetschef
08-123 378 81 

Karin Bruce 
​Projektledare

Carin Fahlén
Pressansvarig för kulturförvaltningen 070-484 2234
Kommunikationsasnvarig konst 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Anna Harding 
Kommunikatör
Kommunikationsansvarig länskultur, Regionarkivet

Jesper Klevenås 
Digital kommunikatör

Michelle Stensson Larsson
Kommunikatör
Kommunikationsansvarig Stockholms läns museum

Erika Winther
Kommunikatör
Kommunikationsansvarig stödgivning, Regionbibliotek Stockholm

Alexander Löckert (frånvaro)
Kommunikatör

Avdelningen för strategisk samordning

Inom avdelningen för strategisk samordning ingår enheten för stödgivning, konsulentenheten, Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum.        

Catharina Fogelström
Chef
08-123 378 31

Ulf Andersson-Greek
Strategisk samordnare
08-123 378 37

Enheten för stödgivning

Ann Larsson
Enhetschef
08-123 378 40

Nina Andersson Tallec
Handläggare av kulturstöd
Bild och form
Projektstöd kultur och hälsa

Erik Bevin (vik)
Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur

Elisabet Eklund
Handläggare av kulturstöd
Studieförbund, nationella minoriteter, kulturarv och museer

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad
Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater

Erik Häger
Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus

Fredrik Schlott
Handläggare 
Föreningsliv

Kristina Solberg
Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur

Lena Strömberg Lagerlöf
Handläggare 
Teater- och scenkonststöd

Konsulentenheten

Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26

Åsa Fagerlund
Danskonsulent

Amanda Norlander
Cirkuskonsulent

Erika Thalinsson Ranhagen
Danskonsulent

Ulf Slotte
Filmkonsulent
Visning och spridning 

Anita Hjelm
Samordnare
Filmkonsulent

Linda Lindgren
Filmkonsulent
Barn och unga 

Charlotte Hellsten Husman
Hemslöjdskonsulent
Textil hemslöjd

Lotta Sone Åsell
Hemslöjdskonsulent

Mattias Broström
Hemslöjdskonsulent
Hård slöjd

Susanne Rundberg Andersson
Musikkonsulent

Lilian Henriksson
Musikkonsulent

Anita Bolin Heggestad
Konsulentadministratör
Musik

Regionbibliotek Stockholm

Peter Axelsson
Enhetschef
08-123 379 09

Anne Stigell
Ledare för Samverkanskansliet

Francisca Beckert
Utvecklingsledare

Pia Borrman
Utvecklingsledare

Nike Hjelm 
Utvecklingsledare

Hanna Johansson
Utvecklingsledare

Julia Keller
Utvecklingsledare

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare

Mikaela Svärd
Läs- och litteraturfrämjare 

Stockholms läns museum

Catharina Fogelström
Tf Enhetschef, museichef
08-123-378 00

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig

Daniel Sahlén
Arkeolog

Karolina Hedström
Fotoantikvarie 

Matilda Hall
Digital producent

Mats Nilsson
Digital pedagog

Moa Beskow
Etnolog

Niclas Lindergård
Tekniker för audiovisuella medier

Rebecka Walan
Intendent, förmedling

Ulrika Schreil
Digital strateg

Eleonor Åberg
Kulturmiöjöstrateg

Avdelningen för konst

Avdelningen för konst omfattar även Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Elisabeth Wengström
Avdelningschef
08-123 378 51

PROJEKTLEDNING

Xueyin Chen
Samordnare
Projektledning ny konst

Susanne Andersson Kopp
Projektledare

Ida Pettersson
Projektledare

Finbar Krook Rosato 
Projektledare

Torunn Skoglund
Projektledare

Martin West
Projektledare

Mia Zeeck
Projektledare

HANDLÄGGNING

Tove Schalin
Samordnare
Förvaltning befintlig konst

Kristina Bergqvist-Selder
Konsthandläggare

Arne Börjesson
Konsthandläggare

Emy-Rut Voksepp
Konsthandläggare

Charlotta Abrahamsson
Konsthandläggare

Åsa Carnelid Wickman
Konsthandläggare

KONSTVÄXLINGAR

Ulrika Lublin
Projektledare Konstväxlingar

KONSTFÖRMEDLING

Cecilia von Schantz
Konstförmedling 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Ulrika Lindblad (tjl)
Strategisk samordnare 

Broula Barnohro Oussi
Strategisk samordnare

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Agneta Sjöberg
Avdelningschef
08-123 378 11

Jan Brundell
Lokal- och säkerhetsansvarig
08-123 378 21

EKONOMIFUNKTIONEN

Ulf Annerhem
Ekonomiansvarig

Torbjörn Blom
Ekonomiadministratör 

Johanna Hjortman
Ekonomi/controller

Elin Mäkelä
Ekonomi/controller

Joel Stjärnemalm 
Ekonomi/controller

Karolina Wikander 
Handläggare

IT och SYSTEMFÖRVALTNING

Johan Eriksson
IT-ansvarig

Systemförvaltare, nämndsekreterare

Systemförvaltare

Digital förvaltare, dataskyddsombud

ARKIV OCH REGISTRATUR

Agneta Broberg
Registrator och arkivarie
08-123 378 00

Registrator och arkivarie
08-123 378 12

Regionarkivet

Johanna Lagerström
Avdelningschef, Regionarkivarie

Monica Dahlgren
Enhetschef Informationsstyrning och tillsyn

Veronika Lövgren
Enhetschef Svar

Anders Söderlind
Enhetschef Arkiv- och informationsförvaltning


Film Stockholm AB

Film Stockholm är ett regionalt produktionscentrum för film som arbetar med stöd till och samproduktion av film och TV som samägs av Region Stockholm och Stockholms stad. Postadressen är densamma som till kulturförvaltningen. Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm.

Kristina Colliander
VD

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen

Ivana Lalovic
Filmkonsulent Filmbasen

Hend Aroal
Controller Filmbasen

Daniel Chilla
Filmkommissionär

Rafael Franco
Filmkonsulent samproduktion kortfilm och talang

Kristina Ålåker
Verksamhetskoordinator

Mikael Ström Jupiter
Kommunikatör


Sidan uppdaterad: 2024-01-11 B15G

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng