Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd

Nytt stöd till ungas organisering

Som ett led i arbetet med att se över och modernisera stödgivningen till kultur- och föreningslivet har kulturnämnden nu fattat beslut om justerade regler för ungas organisering.  

Kulturförvaltningen har under flera år arbetat med att se över och modernisera det befintliga distriktsstödet till ungas organisering. Inte minst har det handlat om att uppdatera och tydliggöra syfte, kriterier och villkor, där demokrativillkoren varit av särskild angelägenhet. 

Extra stöd till scenkonstgrupper i länet

Buster Keaton på månen av Unga klara

"Buster Keaton på månen", Unga klara. Foto: Sara P Borgström

Coronastöd beviljas till 12 aktörer i länet

Konstnärernas kollektivverkstad

Till vänster: Pågående gestaltningsuppdrag av Johan Paalzow på KKV. Foto: Erika Winther Till höger: Ria Puskas/Unsplash

Dags att söka Projektstöd för 2022

Animera mera i skärgården

Den pedagosgiska designbyrån beviljades Projektstöd för Animera mera i skärgården 2021. Foto: Hanna Andersson

Nu är ansökan öppen för aktörer som vill söka kulturnämndens Projektstöd i första omgången för 2022.

Ansökan om Projektstöd i den första omgången 2022 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast den 26 oktober.

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Viktigt är att projektet inte får vara genomfört innan beslutsdatum. 

Nu öppnar ansökan om Verksamhetsstöd

Nu är det dags för kulturaktörer att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd för 2022. Sista ansökningsdag i årets omgång är 1 september 2021.

Verksamhetsstödet kan sökas av verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet. Verksamheterna ska vara kontinuerliga och stabila. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län.

 

Viktiga datum

Sista dag för ansökan är 1 september 2021.

Beslut fattas den 15 december 2021. 

 

4,5 miljoner till stockholmsregionens kulturaktörer

Akrobater
I årets andra ansökningsomgång tilldelas 57 aktörer kulturnämndens Projektstöd. Totalt fördelas 4,5 miljoner i denna omgång. Förhoppningen är att stöden ska främja en återstart av kulturlivet efter corona.

Hela 200 ansökningar har prövats den andra och sista omgången av Projektstöd 2021. Bland de 57 mottagare som får stöd har 24 aktörer inte erhållit ett liknande stöd från kulturnämnden tidigare.

57 mottagare beviljas Projektstöd

Kulturförvaltningen tog emot 200 projektansökningar i sista ansökningsomgången för 2021.  

Totalt beviljades 57 av de 200 inkomna ansökningarna stöd. Bland de beviljade ansökningarna finns 24 mottagare som inte tidigare har mottagit ett liknande stöd från kulturnämnden.  

 

Se listan med Beviljade Projektstöd
 

 

25 miljoner till länets idrotts- och friluftsliv

Kulturnämnden i Region Stockholm stödjer Stockholmsregionens idrotts- och friluftsliv genom ett stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer om totalt 25 miljoner kronor.

Stödet till idrotts- och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer har framförallt som syfte att verka för ett mångsidigt och rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga samt att stötta barn och ungdomars delaktighet i föreningslivet.

Projektstöd kultur och hälsa

Projektstöd kultur och hälsa syftar till att vårdtagare och anhöriga ska få ta del av återkommande kulturverksamhet. Under 2021 fördelar Region Stockholm totalt 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa och kulturnämnden har nu fattat beslut om årets första ansökningar.

Beviljade Projektstöd första omgången

Beviljade projektstöd 2021
Kulturförvaltningen tog emot 201 ansökningar om Projektstöd i den första ansökningsomgången för 2021. Totalt har 49 av de 201 inkomna ansökningarna beviljats stöd. 
Här hittar du listan med Beviljade Projektstöd på kulturförvaltningens webbplats

 

Så bedöms Projektansökningar 

 

I bedömningen tas hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
- Originalitet
- Hantverksskicklighet
- Angelägenhet
- Kontext

Sidor

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng