Hoppa till huvudinnehåll

Referensgrupp

Diarienummer
AKTNR 2107-22654
Kulturförvaltningen jobbar tillsammans med en rådgivande referensgrupp för att stärka bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd. Referensgruppen breddar kompetensen utifrån målen om ett rikt och varierat kulturutbud av regionalt intresse, och perspektiv som barn- och ungdomskultur. Referensgruppen utses löpande av kulturnämnden efter ett öppet nomineringsförfarande samt förslag från kulturförvaltningen.

Referensgruppens uppdrag och mandat

  • Referensgruppen gör bedömning av ansökningar om Verksamhetsstöd respektive Projektstöd.

  • Referensgruppens bedömning är rådgivande. Beslut om ansökningar fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.

  • Referensgruppen ska läsa och bedöma ansökningarna utifrån stödens kriterier.

  • Gruppen ska delta i gemensamma beredningsmöten om ansökningar.

  • Kulturnämndens mål, prioriterade perspektiv samt riktlinjer för jäv ska beaktas.

  • Medlemmarna i referensgruppen utses på två år med möjlighet till ett års förlängning.

  • Medlem av referensgruppen arvoderas med 25 000 kronor per år.

 

Öppet nomineringsförfarande

Alla som vill kan nominera nya medlemmar till referensgruppen. Nya medlemmar utses löpande vid behov av kulturnämnden, efter ett ständigt öppet nomineringsförfarande och förslag från kulturförvaltningen. Det vi behöver veta är den nominerades namn, e-postadress, kompetensområden samt en kort motivering om varför personen bör sitta i referensgruppen. 

 

Nominera till referensgruppen här!

 

Att tänka på:

  • Den nominerade får inte ha uppdrag i andra referens- eller arbetsgrupper som bedömer eller beslutar om ansökningar till kulturstöd/stipendier i Stockholms län.

  • Man kan nominera sig själv eller andra.

  • Även personer som inte nominerats kan ingå i kulturförvaltningens slutliga förslag till nämnden.

 

Innehållsansvarig: Fredrik Schlott
Sidan uppdaterad: 2023-06-20

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng