Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på fyra insatsområden för stärkt folkbildning i regionen

Folkbildningen vill ge människor möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Under våren har arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram en ny folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen fortsatt sin besöksturné och arbetet har landat i ett utkast med fyra insatsområden i fokus för att stärka folkbildningens roll i regionen.

Kulturförvaltningen inledde under hösten 2019 arbetet med att ta fram en regional folkbildningsstrategi i uppdrag från kulturnämnden. Syftet med strategin är att ge en riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Våren 2020 har arbetsgruppens besöksturné övergått till digital form och folkbildningens roll i samhället har samtidigt visat sig extra betydelsefull i en period när övriga samhällsfunktioner prövas.

-Folkbildningen är en viktig resurs som når ut brett och återigen visar sig vara snabbfotad och lyckas ställa om och bidra i den omställning som behövs i denna samhällskris. Nu arbetar vi vidare med strategin för att landa i hur vi bäst kan synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet även efter krisen, säger Anna Bohman Enmalm, strateg på kulturförvaltningen Region Stockholm

Under senhösten 2020 ska en remissversion av strategin presenteras och i arbetet har man arbetat utifrån kulturstrategins modell och med kopplingar till RUFS, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

 
Arbetsprocess med bred förankring

De fyra insatsområden som arbetsgruppen i nuläget identifierat som särskilt angelägna för att folkbildningsstrategin är:

1. Stärka och utveckla demokratin
2. Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet
3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor
4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling

-Det är en viktig process att arbeta fram en strategi för hur vi som region kan bidra till att stärka folkhögskolorna och studieförbundens roll i samhällsutvecklingen. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans i bred förankring mellan folkbildningen och regionen. Alla parter deltar konstruktivt i processen och vi lär oss hela tiden mer om varandras villkor, vi har ett spännande arbete framför oss i att slutföra strategin, berättar Anna Bohman Enmalm

 

Läs mer om arbetet med folkbildningsstrategi här

 

 
 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng