Hoppa till huvudinnehåll

Stor fördelning av stöd till länets kultur, idrott- och föreningsliv

I början av året fördelas flera stora stöd till länets kulturaktörer, föreningslivet och till idrotts- och friluftslivet. 

Region Stockholms stöd till länets aktörer rymmer en stor bredd. Stödet till kulturlivet ska bidra till ett kvalitativt och angeläget kulturutbud med både spets och bredd. Genom stöd till föreningslivet och idrottsrörelsens distriktsorganisationer, som verkar inom länet, kan fler invånare prova nya intressen och det bidrar också till ökad folkhälsa.

Under de första månaderna av 2024 har flera stora stöd fördelats.

Idrott- och friluftsliv

Region Stockholms stöd till idrotts- och friluftslivet i länet uppgår 2024 till 26 560 000 kronor. Stödet till idrotts- och friluftslivet riktar sig till distriktsorganisationerna, som i sin verksamhet främjar lokala föreningars arbete för att brett nå ut till barn och unga i deras närmiljö.

Stödet fördelas mellan Friluftsfrämjandet Region Mälardalen och RF-SISU Stockholm, som i sin tur fördelar stödet till de 72  specialidrottsdistriktsförbunden som verkar inom länet . 

Projektstöd

Intresset för att söka Projektstöd i första omgången för 2024 har varit stort och antalet ansökningar ökade med 43 % jämfört med föregående år. I denna omgång fördelas stöd till 62 olika kulturprojekt som kommer genomföras runtom i länet under året. Den totala summan i denna omgång uppgår till 5 960 000 kronor. 

Scenkonststöd

Scenkonststödet är ett subventionsstöd som fördelas till scenkonstgrupper som turnerar i Stockholms län med föreställningar som riktar sig till barn och unga. Stödet är under avveckling och kommer under 2024 att ersättas av ett nytt Subventionsstöd barn och unga.

I den sista ansökningsomgången för Scenkonststödet gällande höstterminen 2024 beviljades 27 aktörer stöd om totalt 4 912 00 kronor. Gruppernas repertoarer täcker hela målgruppsspannet, från förskolebarn till högstadie- och gymnasieelever.

Projektstöd kultur och hälsa

Genom Projektstöd kultur och hälsa erbjuds vårdtagare, anhöriga och personal inom regionfinansierad vård återkommande kulturverksamhet. Under 2024 har hittills 14 projekt om totalt 3 840 000 kronor fått stöd.  

Bland aktörerna finns en stor bredd med allt ifrån anti stigma-teater för att minska stigma och självstigma för personer psykiatriska diagnoser, till VR-upplevelser för barn och unga samt musikupplevelser på geriatrisk avdelning.

Pensionärsorganisationer

Kulturnämndens stöd till pensionärsorganisationer i länet uppgår till 2 miljoner kronor för 2024. Det fördelas mellan fem organisationer på distriktsnivå.

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng