Hoppa till huvudinnehåll

Nu fördelas Projektstöd till 62 av länets kulturaktörer

Collagebild: till vänster bild ur föreställningen MINERALISM av Kaverikollektivet, foto: Chrisander Brun. Till höger: bild från Stockholms litteraturmässa

Till vänster MINERALISM av Kaverikollektivet, foto: Chrisander Brun. Till höger: Stockholms litteraturmässa foto: Matilda Rahm 

Intresset för att söka Projektstöd i första omgången för 2024 har varit stort och antalet ansökningar ökade med 43 % jämfört med föregående år. Nu fördelas stöd till 62 olika kulturprojekt. 

Nu fördelar Region Stockholm sammanlagt 5 960 000 kronor i Projektstöd till 62 kulturprojekt som kommer genomföras runtom i länet under året.  

Totalt 317 ansökningar inkom i den första ansökningsomgången för 2024. Det är en ökning med 43 % jämfört med föregående år. För att möta det stora behovet och kunna stödja en mångfald av aktörer har fler projekt fått stöd och budgeten för årets Projektstöd har ökat med 17 %.   

De projekt som beviljas Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte med stödet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet i konst och kultur för länets invånare.  

Exempel på några aktörer som fått stöd 

Några av de aktörer som fått stöd i denna omgång är: 

  • Kaveri kollektivet, en sverigefinsk scenkonstgrupp, har beviljats stöd för projektet Jorma Heart Jorma Soul, som är en nyskriven dramakomedi om olycklig kärlek. Föreställningen spelas på finska med svenska nyckelrepliker och gestaltas genom musikens bärande roll samt nyskrivet ledmotiv av Markus Krunegård. Förvaltningen anser att projektet är ett välkommet tillskott på den sverigefinska arenan och har potential att utgöra ett viktigt inslag på den sverigefinska kulturscenen i länet. 

  • Stockholms litteraturmässa ideell förening har fått stöd för att genomföra årets upplaga av Stockholms litteraturmässa på Kulturhuset Stadsteatern. Runt 30 förlag samt litterära tidskrifter bjuds in till en bokutställning med scenprogram, författarsamtal och föreläsningar. Kulturförvaltningen anser att Stockholms litteraturmässa är ett intressant komplement till länets kulturliv och har möjligheter att nå en stor publik. 

  • Föreningen Funkisglädje får stöd för att arrangera en årligt återkommande melodifestival med artister som har en kognitiv och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Artisterna ackompanjeras av yrkesmusiker på en scen med professionellt ljud och ljus. Kulturförvaltningen ser positivt på programmet som skapar möjligheter för att fler målgrupper kan utöva och ta del av kultur. 

 

Till listan med alla mottagare av Projektstöd

 

Fakta om Projektstöd 

  • För 2024 finns totalt 11,7 miljoner kronor avsatt för Projektstöd.  

  • Nästa ansökningsomgång för projektstöd 2024 stänger 20 februari. Beslut meddelas den 30 maj.  

  • Kulturförvaltningen har bedömt ansökningarna utifrån en samlad bedömning av förvaltningen och referensgruppen. 

  • All stödgivning utgår ifrån en bedömning av verksamhetens konstnärliga kvalitet och regional angelägenhet.  

 

Läs mer på sidan om Projektstöd
 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng