Hoppa till huvudinnehåll

Ny bok sammanfattar forskning om biblioteksverksamhet för barn

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. En ny forskningsöversikt sammanställd av Regionbibliotek Stockholm sammanfattar de senaste årens forskning om biblioteksverksamhet för och med barn och unga.

Hur vet vi att vi jobbar med rätt saker och på rätt sätt? En nylanserad forskningsöversikt om biblioteksverksamhet för barn och unga syftar till att ge vägledning för bibliotekens medarbetare att utforma verksamheten för att få bäst effekt.

Barns och ungas bibliotek – en kunskapsöversikt är sammanställd av Amira Sofie Sandin och Emma Berge Kleber på Högskolan i Borås på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. I översikten kan vi ta del av forskning och andra vetenskapligt genomförda studier i framför allt Sverige och Norden.

Stort spann inom barnbiblioteksområdet

Åldersspannet för barnbiblioteksverksamhet är stort. Biblioteken riktar sig till allt ifrån nyfödda till ungdomar. Verksamheten inbegriper också flera perspektiv såsom barn med funktionsnedsättning, flerspråkiga barn, läsfrämjande, barns rättigheter, delaktighet och mycket mer.

Tanken med forskningsöversikten är att den ska ligga till grund för verksamhetsutveckling på folkbiblioteken. Intresset för skriften är redan mycket stort i hela landet.

Ladda ner kunskapsöversikten på DiVA-portalen

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng