Hoppa till huvudinnehåll

Coronapandemins påverkan på folkbildningen i regionen

Folkbildningen i stockholmsregionen har liksom många andra sektorer i landet påverkats av coronapandemin. En kartläggning visar bland annat att flera folkhögskolor och studieförbund har fått sett en påverkan på ekonomin och att den högre andelen distanskurser har inneburit svårigheter för vissa deltagare.

Stockholms Läns Bildningsförbund har genom en enkät gjort en kartläggning av pandemins påverkan på regionens folkhögskolor och studieförbund. Undersökningen visar att många av verksamheterna i regionen har kunnat digitalisera delar av sitt utbud och därmed inte behövt ställa in all kursverksamhet. Totalt sett är det mindre verksamhet igång än föregående år i länet, men i kartläggningen framhäver många medarbetarnas engagemang för att få verksamheten att fungera.

I vissa fall har det digitala arbetssättet gjort det lättare för deltagare att följa kurserna, medan vissa äldre målgrupper och personer med behov av stöd, struktur och motivation påverkats negativt av att delta på distans.

Även den interna organisationen har påverkats hos både folkhögskolor och studieförbund. Många upplever att arbetsbelastningen har ökat trots att den faktiska verksamheten minskat. Några verksamheter har behövt permittera eller varsla medarbetare.

Folkhögskolorna har sett ett ökat intresse för höstens kurser, men har behövt göra anpassningar av lokaler och gruppstorlekar för att kunna efterfölja rådande restriktioner.

Behov av stabilitet och ökat stöd

Många av aktörerna pekar på vikten av stabilitet i den stödgivning som finns och t.ex. ser man det som positivt att Folkbildningsrådet och Region Stockholm använder 2019 års verksamhet för utdelning av stöd. Alla kommuner har inte fattat liknande beslut vilket kan påverka de aktörer som är aktiva i just de kommunerna.

En ytterligare önskan är att stödgivarna inte ska kräva återbetalning av stöd i de fall som utbildningar inte kunnat genomföras enligt plan. Några verksamheter lyfter mer akuta behov av stöd såsom stöd för investering i teknik och fortbildning samt stöd för förlorade deltagarintäkter och hyresintäkter.

-Vårens snabba omställning av verksamheten var otrolig, och viljan att vara en del av lösningen efter corona är stark. Folkhögskolor och studieförbund är en kraft att räkna med, men resurser krävs. Det säger Maria Jörfalk, länsbildningskonsulent på Stockholms läns Bildningsförbund.

 

Läs Stockholms läns Bildningsförbunds rapport:

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng