Hoppa till huvudinnehåll

Bildning

Rapporter: Vad vet vi om barn och ungas kulturvanor?

Vad betyder "kultur" för barn och unga idag och hur tar de del av den? Nu lanserar vi två rapporter om barn och ungas kulturvanor.

Vilka skillnader finns i kulturvanor mellan kön, socioekonomiska grupper och bostadsort? Hur påverkar digitaliseringen, mobiltelefoner och sociala medier unga personers kulturvanor? 

Nyheter från Regionbibliotek Stockholm

Foto: Magnus Jonasson/Unsplash

Nytt kunskapsunderlag om digitala böcker på bibliotek

Regionbibliotek Stockholm har inom ramen för satsningen på bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen tagit fram ett kunskapsunderlag: ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur”.

Den nya rapporten går igenom hur e-boks- och ljudboksutlåningen på bibliotek utvecklats över de senaste 20 åren, vilka lösningar som prövats, och vilka krav som behöver ställas på en framtida lösning.

Nu lanseras Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Folkbildningsstrategi
Regionfullmäktige har fattat beslut om en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Folkbildningsstrategin ska ge riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer. 

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för länets invånare.

Arkivens dag 2020 på Regionarkivet

äldre bokpärmar med etikett och gammal skrift

 

Se Regionarkivets digitala utställning

Smittsamma sjukdomar och epidemier har följt människan genom historien. Hos Regionarkivet finns handlingar som visar hur arbetet med att bekämpa smitta och vårda de som insjuknat  utvecklades under 1900-talet. Efter ett utbrott av smittkoppor i Stockholm 1963 publicerades en artikel i personaltidningen Kompressen som avslutades med följande citat:

Coronapandemins påverkan på folkbildningen i regionen

Folkbildningen i stockholmsregionen har liksom många andra sektorer i landet påverkats av coronapandemin. En kartläggning visar bland annat att flera folkhögskolor och studieförbund har fått sett en påverkan på ekonomin och att den högre andelen distanskurser har inneburit svårigheter för vissa deltagare.

Förslag på fyra insatsområden för stärkt folkbildning i regionen

Folkbildningen vill ge människor möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Under våren har arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram en ny folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen fortsatt sin besöksturné och arbetet har landat i ett utkast med fyra insatsområden i fokus för att stärka folkbildningens roll i regionen.

Ny rapport: Berättelsen om Boken kommer

Boken kommer
Folkbibliotekens tjänst Boken kommer innebär hemleverans av böcker till personer som har svårt att själva komma till biblioteket. I en ny rapport framtagen av Regionbibliotek Stockholm lyfts tjänsten upp i ljuset.

Tjänsten Boken kommer har en lång historia i Sverige och är just nu högaktuell i tider av coronavirus där biblioteken erbjuder hemleverans till personer i riskgrupper. Trots att tjänsten finns i de flesta kommuner är kännedomen låg och det är få som använder tjänsten. 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng