Hoppa till huvudinnehåll

Nu lanseras Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Folkbildningsstrategi
Regionfullmäktige har fattat beslut om en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Folkbildningsstrategin ska ge riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer. 

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för länets invånare.

 

Den 10 maj 2022 fattade regionfullmäktige beslut om folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen och nu börjar arbetet att göra verklighet av den. 
 

- Folkbildningen gör skillnad både för individer och samhälle och bidrar på många sätt till en god livsmiljö. Nu har vi i bred samverkan tagit fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som hjälper oss i arbetet med att skapa en jämlik, attraktiv och stark region, säger Cecilia Elving (L) kulturnämndens ordförande i Region Stockholm. 

Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan folkbildningen och kommunerna i länet och regionen, och är tänkt att fungera som en strategisk vägvisare.  

- Folkbildningsstrategin ger oss en gemensam riktning för arbetet med folkbildningsfrågor, pekar ut gemensamma angelägna utvecklingsområden och kan fungera som stöd och inspiration för kommunernas arbete i folkbildningsfrågor i vår region, säger Eva Bergquist, förvaltningschef kulturförvaltningen Region Stockholm. 

Till strategin finns ett förslag till dialogmodell mellan folkbildningen, Region Stockholm och kommuner med förhoppningen att arbetet med ökad samverkan ska fortsätta.  

 

 

Se filmen om folkbildningsstrategin

Fyra inriktningsområden i Folkbildningsstrategin  

I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden. 

  • Stärka och utveckla demokratin  

  • Bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet  

  • Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor  

  • Utveckla arbetet för ökad inkludering och tillgänglighet. 


 
Ladda ner Folkbildningsstrategin här (pdf)
 
Läs mer om Folkbildningsstrategin
 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng