Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning av särskilt stöd med anledning av coronakrisen

Särskilt kulturstöd

Foto: Jonas Jörneberg

Coronavirusets spridning har fått dramatiska konsekvenser för kultursektorn i Stockholmsregionen. Region Stockholm ser de stora ekonomiska effekterna som coronapandemin har på länets kulturliv och gör nu en särskild utlysning av kulturstöd.

Vid aprilmötet beslutade kulturnämnden om att utlysa ett särskilt kulturstöd om 6,4 miljoner kronor med anledning av coronakrisen. Stödet riktas främst till aktörer med kulturstöd av kulturnämnden för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnader som blivit en följd av pandemin. Beslut om fördelning tas i maj.

 
Det särskilda stödet påverkar inte pågående omgång av kulturstöd

Medel avsatta för pågående omgång av Projektstöd påverkas inte av utlysningen. Region Stockholm har även beslutat att inte återkräva utbetalda stöd för konst- och kulturprojekt som inte blir av med anledning av virusutbrottet. Möjlighet att skjuta fram verksamhet eller projekt finns också.

-Jag är ödmjuk inför sektorns stora behov just nu och förstår att denna insats inte kommer att lösa de utmaningar sektorn står inför men är också glad över nämndens bidrag och förvaltningens jättejobb. För att klara av de utmaningar som vi står inför krävs gemensamma kraftansträngningar. Det väsentliga är att de åtgärder som görs på nationell nivå snabbt får genomslag i vår region, särskilt fördelningen av det nationella krispaketet för kulturen. Region Stockholm är under stor press för att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar, och har därför svårt att tillskjuta extra medel till kulturlivet, säger Cecilia Elving, kulturnämndens ordförande.

 
Så stödjer Region Stockholm kulturaktörerna i coronakrisen

Region Stockholm beslutade tidigt att artister och konstnärer vars engagemang inom vård- och omsorg nu ställts in ersätts enligt tidigare överenskommelse. De främjande länskulturfunktionerna inom förvaltningen har ställt om för att stötta de olika områdena de företräder: film, dans, cirkus och biblioteksutveckling.

Under våren fortsätter nämnden med stöd till kort och dokumentärfilm. Cirka 700 tkr kommer att fördelas till filmproduktion i Stockholmsregionen. Som en av norra Europas största konstinköpare, vilket följer av Region Stockholms fastighetsinvesteringar, är också ambitionen att tidigarelägga inköp av lös konst. För 2020 planeras inköp för motsvarande 6 miljoner kronor från både enskilda konstnärer och gallerier.

-Med tanke på omständigheterna så är jag glad att vi kunnat omprioritera inom förvaltningen för att bidra till stöd i den här extraordinära situationen, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på kulturförvaltningen i Region Stockholm. Kulturområdet är ett av de områden som drabbats hårdast av coronavirusets spridning. Inställda föreställningar, stängda museer och konsthallar samt ändrade publikvanor slår hårt mot en intäktsberoende bransch. Vi måste förbereda oss för ett förändrat kulturlandskap när det här är över, säger Eva Bergquist förvaltningschef kulturförvaltningen.

 

Läs mer om den särskilda utlysningen

Läs mer om kulturnämndens ärenden

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng