Hoppa till huvudinnehåll

Nytt subventionsstöd ska ge mer jämlikt utbud av scenkonst för barn och unga i länet

Våren 2024 öppnar ansökan om ett nytt subventionsstöd för barn och unga. Det nya stödet ökar förutsättningarna för en mer jämlik tillgång till professionell scenkonst för barn och unga i länet.

I mars 2024 öppnar ansökan för Region Stockholms nya subventionsstöd för barn och unga. Stödet omfattar teater, dans, musikteater, cirkus och musik och ersätter det tidigare scenkonststödet.  

Ett övergripande syfte är att ge förutsättningar för en mer jämlik tillgång till kulturutbud för barn och unga i länet, genom att stödet fördelas ut beroende på andelen barn och unga i respektive kommun.  

Ett öppet sökbart stöd som stärker principen om armslängd avstånd 

Stödet blir nu enhetligt för samtliga konstformer och söks av kulturaktören i ett öppet söksystem. Det blir därmed mer transparent och tydligt och värnar principen om armlängds avstånd.  

Kulturförvaltningen kommer att ansvara för bedömningen av det nya subventionsstödet tillsammans med en rådgivande referensgrupp som ska införas. I bedömningen kommer särskild hänsyn tas till landsbygd där de turnerande grupperna har större kostnader för resor samt till grupper av barn och med särskilda behov där grupperna spelar för färre deltagare per tillfälle. 

  

En ytterligare förbättring är att stödet blir mer flexibelt genom att det går att söka två gånger per år i stället för en gång som tidigare stöd. Förhoppningen är att det ska underlätta att få till en större variation av små och stora aktörer som kan nå ut brett i länet och även öppna upp för nya  arrangörer av scenkonst.  

 

Information om stödet för aktörer och arrangörer 

Mer information om det nya subventionsstödet barn och unga kommer löpande att publiceras på kulturförvaltningens webbplats. Kulturförvaltningen planerar också att genomföra särskilda informationsmöten för aktörer  under början av 2024. Mer information om datum kommer inom kort.

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng