Hoppa till huvudinnehåll

Här är konstnärerna som får gestaltningsuppdrag på Sös och Danderyds sjukhus

Södersjukhuset  från ovan.

 

Tilldelade gestaltningsuppdrag på Södersjukhuset

I oktober 2022 utlyste kulturförvaltningen sju gestaltningsuppdrag på Södersjukhuset. Varje gestaltningsuppdrag omfattar en vårdavdelning med 24 vårdrum samt väggpartier på strategiska platser. Utifrån 623 inkomna intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer har sju konstnärer/konstnärsduon valts ut för genomförande. Gestaltningarna beräknas färdigställda 2025. 

Eva Beierheimer ”Vattensekvens”

Skissförslaget består av mosaik i uppbrutna former som skapas av klinker- och glasdelar i olika storlekar, nyanser och ytskikt. Mosaiken gör att verkets utseende ändrar sig med betraktningsvinkeln och skapar en illusion av reflekterande ljus. Mindre delar placeras på olika platser i vårdrummen, större sammanhängande former tar plats i korridorerna. Förslaget anspelar på Södersjukhusets speciella läge med utsikt över Årstaviken. Konstnären kommer även att återbruka material från den befintliga sjukhusinredningen som rivs ut i samband med ombyggnationen.

Nadine Byrne och Johan Meisel ”Fragment från ett inre landskap”

Skissförslaget består av en serie analoga fotografier som printas på tjockt glas, vattenskurna i oregelbundna former som monteras på väggen. Motiven för tanken till naturen som läkande kraft, från det vilda och orörda landskapet till den plockade buketten. Den analoga tekniken ger fotografierna en tidlöshet. De oregelbundna formerna gör att fotografierna får en tredimensionalitet och blir på så sätt också skulpturala objekt.

Erika Dahlén ”Vägen till skogen”

Skissförslaget består av måleri på ett textilt material i olika geometriska former. I kalejdoskopiska målningar speglas världen och naturen utanför sjukhusbyggnaden med fragment från både figurativa landskap och abstraherad växtlighet. Här uppnås en tillräcklig komplexitet för att betraktaren ska kunna upptäcka flera dimensioner i verket efter hand, men också en harmonisk och balanserad färgskala som inbjuder till vila och kontemplation. Samtliga textila konstverk täcks av akrylglas och polykarbonat.

Ylva W Franzén och Jenny Bergman ”Den taktila halon”

Skissförslaget består av keramiska former som glaserats i porslins- och stengodslera som är kavlade och bearbetade för att få varierade ytor och former. Varje bit är olik den andra och ger möjlighet till unika kombinationer och flexibla varianter för alla rum. I ljuset framhävs keramikens struktur och glasyrernas matthet och glans. Det blir en fin kontrast mot väggarnas ljusa färg och lokalernas inredning. Alla de 24 vårdrummen har sin egen unika komposition av keramiska former och färgställningar.

Oscar Gard Montan ”Still life”

Skissförslaget utgår från traditionellt koboltmåleri på porslin, vilket konstnären studerat i Kina och utvecklat i ett eget uttryck. Vårdrummen kommer att förses med utskurna porslinsformer i olika storlekar vars konturer anpassar sig efter det målade motivet i olika blå nyanser. I korridorerna placeras handmålade porslinsplattor med ett särskilt framtaget mönster med växtlighet. Verket som i alla delar är skapade för hand ska bidra till att mjuka upp sjukhusets mer sterila miljö.

Oskar Hult ”Utsikter”

Skissförslaget tar fasta på Södersjukhusets placering och förankring till den naturnära omgivningen. I olika teman - träd, bebyggelse, blommor, fält, horisont och mark – skapas kopplingar till naturen, och Södersjukhusets gröna omgivningar. I vårdrummen placeras måleri som fotograferas och printas på det tåliga materialet Acrovyn som också används som väggskydd inom byggprojektet. Materialet skärs i organiska former som likt fragment av tapeter eller fresker ger betraktaren möjlighet att skapa egna berättelser, olika utsikter. Syftet är att aktivera mellanrummen och att ge det förbisedda en chans. Något att upptäcka från olika vinklar och positioner. I korridorerna placeras ramade oljemålningar i olika storlekar.

Ida-Johanna Lundqvist ”Materia Medica”

Skissförslaget består av konstverk i scagliola, en historisk teknik som efterliknar marmor, samt glober med inkapslade växter i transparent material. Konstnären vill med sitt förslag hylla de växter som genom åren använts inom läkekonsten. Inuti svävande bubblor syns skira, halvtransparenta variationer av små växter och svampar ”naturens superhjältar”. Samtliga vårdrum förses med konst. I korridorerna placeras också runda verk i scagliola med växtmotiv i intarsia.

Avtalspärr KN 2022/909

Avtalsspärren gäller från och med 2023-06-15 till och med 2023-06-25.


DS byggnad 61

Tilldelade gestaltningsuppdrag Danderyds sjukhus

I november 2022 utlyste kulturförvaltningen fem gestaltningsuppdrag förlagda till plan 6-10 i ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus. Utifrån 340 inkomna intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer valdes åtta konstnärer ut för skissuppdrag, och av dessa valdes fem ut för genomförande. Gestaltningarna beräknas färdigställda 2025.

Jacob Dahlgren ”Generell och specifik”

Skissförslaget består av en serie målningar, eller objekt, objekt i kompositmaterial samt tolv fotografier samlade till en bild. Varje målning/objekt presenteras i olika sammanhang i fotografierna. Motiven kopplar till vardagsföremål och världen utanför sjukhuset. Man kan säga att det handlar om abstraktioner i vardagen som tema för gestaltningen "Generell och specifik".

Malin Norberg ”Solen är en brygga”

Skissförslaget består av handgjorda objekt i trä i olika former som fördelas över vårdavdelningens väggar. Gestaltningen är inspirerad av ett brädpussel där de olika bitarna passar ihop men glidit isär. Färgskalan går från lila till orange och vidare över till gult och blått. Furuträdets årsringar är synliga under den tunna färgen och handens närvaro tydlig. Förslaget bidrar till att mjuka upp en annars teknisk och steril vårdmiljö.

Frida Tebus ”Nu och ännu inte”

Skissförslaget består av en serie monumentala kollage i blandade material. Motiven är hämtade direkt från sjukhusets närmiljö - ett sätt att lyfta in den omgivande naturen till dem som vistas på avdelningen och kanske inte själva kan ta sig ut. Kollagen inbjuder till att komma nära och studera alla små detaljer som bilderna är uppbyggda av.

Marie-Louise Ekman "FRAGMENT"

Skissförslaget består av måleri i svart samt skulpturala delar av glas från Murano, Italien. Gestaltningen blir en slags berättande serieteckning eller graffitimålning på avdelningens väggar. Motiven är välkända och återkommande i Ekmans konstnärskap så som ansikten, interiörer och det dukade bordet. På den högt sittande frisen bildar olika tecken på rad en slags ornamentik. I glasobjekten speglas och förskjuts verkligheten.

Mariana Silva Varela ”Bön till solen”

Skissförslaget består av ett antal vävar av lin, silket och ull med inslag av guld- och silvertrådar. På det högt sittande partiet runt kärnan placeras bitar av silkestyg med målade abstrakta landskap. Konstnären har stor erfarenhet och kunskap inom det textila fältet och använder sig till största del av garner hon färgat själv. Gestaltningen hyllar solen och lyfter med guld- och silvertrådar in ljuset på avdelningen. Färgskala är varm och motiven enkla och lugna. Av hygienskäl monteras samtliga delar bakom plexiglas.

Avtalspärr KN 2022/898

Avtalsspärr gäller från och med 2023-06-15 till och med 2023-06-25.


Publicering 2023-06-15

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng