Hoppa till huvudinnehåll

Bredare uppdrag och nya utmaningar för länets kommuner

Hägernäs centrum

Hägernäs centrum, foto: Albin Uller

Under februari och mars genomförde kulturförvaltningen de årliga dialogerna med länets kommunala kultur- och fritidschefer. Årets möten hade bland annat fokus på omvärldsläget som påverkar kultur- och fritidsområdet.

I dialogmötena framkom bland annat att hälften av länets 26 kommuner har nya majoriteter efter det senaste valet. Kultur- och fritidscheferna berättade om delvis nya inriktningar i kommunerna även märks i kultur- och fritidsuppdragen. Generellt ser man en trend att kultur- och fritidsverksamheten får fler kommunövergripande uppdrag såsom att bekämpa kriminalitet och otrygghet.

Utöver de politiska förändringarna har även omvärldsfaktorer som ökade energikostnader, inflation och stigande räntor fått stor påverkan på lokal nivå. Det gäller inte minst drift, renovering och nya investeringar i kultur- och fritidsanläggningar.

- Det är tydligt att vi gemensamt är på väg in i en ny situation efter pandemin. Kultur- och fritidsfrågorna har fått en ökad tyngd samtidigt som ekonomin bromsar in. Det sätter käppar i hjulen för verksamheten att komma i kapp. Förutsättningarna för att kunna bidra i ett bredare kommunalt arbete för ökad trygghet och inkludering blir mer utmanande när man samtidigt behöver värna tillgången till kultur och idrott på egna villkor, säger Eva Bergquist, kulturdirektör, Region Stockholm.

Liksom tidigare år redogjorde kulturförvaltningen för aktuella uppdrag inom kulturnämnden och kulturförvaltningen. Den nya politiska majoriteten i Region Stockholm har lagt ett antal nya uppdrag på kulturnämnden, varav flera berör kommunernas kultur- och fritidsstrategiska arbete.

Under dialogerna diskuterades även möjligheter och utmaningar med att arbeta med kultur- och fritidsutbudet i den fortsatt starka stadsutvecklingen. Andra frågor som lyftes var omfördelning av resurser till nya grupper och de stora skillnader som finns avseende skattekraft och demografi mellan länets kommuner.

 

Läs mer om dialogmöten

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng