Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsstöd för ungas organisering

Diarienummer
AKTNR 3496-22287
Kulturnämnden beslutade i december 2021 om ett nytt utvecklingsstöd för ungas organisering. Det nya stödet öppnar för ansökan hösten 2024.
 

Syftet med kulturnämndens stöd till ungdomars organisering är att:

• Självständighet: Stödet ska stödja barns och ungdomars självständiga organisering och delaktighet i föreningslivet.
• Demokrati: Stödet ska främja barns och ungas kunskap och förmåga att agera enligt demokratins principer och stärka ungas makt över sina egna liv och inflytande i samhället.
• Deltagande: Stödet ska främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i barn och ungas närmiljö i regionen, som är relevanta för fler och som fler unga kan välja, skapa och ta del av.


För utvecklingsstödet finns ytterligare två syften:
 
• Stödet ska främja att nya aktörer med verksamhet för unga i regionen kan utvecklas och nå fler. Verksamheter som riktar sig till unga som är underrepresenterade i föreningslivet prioriteras. 
 
• Stödet ska främja möten mellan unga med olika bakgrund samt främja samverkan mellan olika grupper som vanligtvis inte möts. 
 

Tidplan

Ansökan om utvecklingsstöd öppnar hösten 2024. Mer information kommer att uppdateras på denna webbsida.

 

Region Stockholm stöder även ungdomsorganisationer i länet via Distriktsstödet till ungas organisering.

Läs mer om Distriktsstöd till ungas organisering
 

Sidan uppdaterad: 2023-03-03
Sidansvarig: Fredrik Schlott

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng