Hoppa till huvudinnehåll

Konstansvariga inom Region Stockholm

Diarienummer
AKTNR 198-19819
Meshes, Katy Kirbach, Södersjukhuset

Syntolkning: En person går i en lång korridor med flera konstverk på ena väggen.

Denna sida vänder sig till dig som är konstansvarig på ett sjukhus, en förvaltning eller annan arbetsplats inom Region Stockholm. Regionfullmäktige har beslutat att alla förvaltningar och bolag ska utse konstansvariga på sina arbetsplatser. Du som är konstansvarig har som uppgift att se till att konsten sköts på bästa sätt på din arbetsplats och du fungerar som kontaktperson för avdelningen för konst på kulturförvaltningen. Yttersta ansvaret för Region Stockholms konst har kulturnämnden, och det är vi på kulturförvaltningen som arbeterar med konsten.

Du som är konstansvarig

  • ansvarar för årlig inventering av konsten, med stöd av kulturförvaltningen
  • är kulturförvaltningens kontaktperson
  • ser till att få information om åtgärder i verksamheten som berör konsten, som renovering eller flytt
  • kontaktar kulturförvaltningen om händelser och förändringar som berör konsten, som flytt, skada eller stöld
  • uppdaterar kontaktuppgifter för konstansvarig på din arbetsplats – om du lämnar över uppdraget till ny medarbetare

Råd och riktlinjer

All konst är registrerad hos kulturförvaltningen i en databas 
Varje konstverk har en etikett och ett registreringsnummer. I registret finns uppgifter om konstverkets titel, konstnärens namn, registreringsnummer, teknik/material, format, var konstverket är placerat.

Konsten placeras av kulturförvaltningens personal
Placering och urval av konst görs av kulturförvaltningens personal som har kunskap och erfarenhet av att placera konsten på ett sätt som fungerar i den offentliga miljön.

Inventering sker årligen
Alla Region Stockholms arbetsplatser ansvarar för att konsten i den egna verksamheten inventeras varje år. Detta enligt beslut i regionfullmäktige. Du som är konstansvarig fungerar som kontaktperson och rapporterar till kulturförvaltningen i samband med inventeringen. En inventering innebär en genomgång av vilken konst som finns på din arbetsplats och var den är placerad.

Omplacera verk
Konstverken ska i möjligaste mån hänga kvar där kulturförvaltningen har placerat dem. Vid omplacering av verk ska kulturförvaltningen kontaktas så att den nya placeringen registreras. Man får alltså inte själv flytta konsten. En ny konstanmälan till kulturförvaltningen sker via formulär.

Kontakta kulturförvaltningen vid organisationsförändring
Vid organisationsförändringar och större omflyttningar inom arbetsplatsern eller om verksamheten ska tas över av en entreprenör ska kulturförvaltningen alltid kontaktas. Detta gäller oavsett om konsten ska vara kvar i den berörda verksamheten, omfattas av depositionsavtal eller tas därifrån. Kulturförvaltningen ansvarar då för inventering, magasinering, eventuella reparationer, omhängning samt för att upprätta depositionsavtal.

Kontakta kulturförvaltningen vid skadade eller nedtagna konstverk
Om du hittar trasiga eller nedtagna konstverk på din arbetsplats kontaktar du kulturförvaltningen så hjälper vi till med renovering eller omplacering.

Gör polisanmälan vid stöld 
I händelse av stöld ska du göra en polisanmälan och skicka en kopia av anmälan till kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen meddelar polisen kompletterande uppgifter.

Så här arbetar vi med att placera konst

  • Ett första urval av konst görs av en av våra konstsakkunniga, oftast baserat på ett besök i era lokaler.
  • Därefter sker ett samråd med er i personalen och ni utser två till tre personer som har övrigas mandat att representera verksamheten.
  • Vi prioriterar patientutrymmen såsom besöks- och undersökningsrum, väntrum och korridorer, samt gemensamma publika utrymmen såsom konferensrum.
  • Vi rekommenderar att lokalerna, om möjligt, är färdigmöblerade och i övrigt i gott skick, allt för bästa resultat.
  • Ibland kan det handla om att i första hand omdisponera och hänga om den konst som redan finns i lokalerna.

Arbetsplatsen utser en konstansvarig

Varje arbetsplats som har konst från Region Stockholms konstbestånd har utsett en person i personalen som konstansvarig. Den konstansvarige har som uppgift att se till att konsten sköts på bästa sätt på arbetsplatsen och fungerar som kontaktperson för kulturförvaltningen.

Innehållsansvarig: Tove Schalin
Texten uppdaterad 2020-08-21

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng