Hoppa till huvudinnehåll

Vilka aspekter beaktas i bedömningen av skissförslag?

Region Stockholm arbetar med utgångspunkt i den mångfald som besökarna representerar på uppdragsplatsen, exempelvis en vårdavdelning, och utifrån den verksamhetens förutsättningar och sammanhang.

Vi eftersträvar variationsrikedom, innehållslig hållbarhet, materialmässig hållbarhet, och tillgänglighet i gestaltningarna, som det står i utlysningarna. Med variationsrikedom menas att det ska finnas representation utifrån flera perspektiv, exempelvis tekniker, material eller berättelser. Dessa fyra aspekter på kvalitet beaktas vid bedömningssituationer och fungerar som ett verktyg för att ställa relevanta och kritiska frågor. 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng