Hoppa till huvudinnehåll

Kultur

Regeringen utser Eva Bergquist till särskild utredare för översyn av den nationella filmpolitiken

Eva står mot grå bakgrund

 

Igår tog regeringen beslut om direktiv till en översyn av den nationella filmpolitiken. Kulturdirektör i Region Stockholm, Eva Bergquist, blir särskild utredare. 

Uppdraget löper under ett års tid vid sidan av ordinarie tjänst inom Region Stockholm. Till sitt stöd kommer hon att ha ett sekretariat och en referensgrupp med flera namnkunniga experter.

Ny bok sammanfattar forskning om biblioteksverksamhet för barn

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. En ny forskningsöversikt sammanställd av Regionbibliotek Stockholm sammanfattar de senaste årens forskning om biblioteksverksamhet för och med barn och unga.

Hur vet vi att vi jobbar med rätt saker och på rätt sätt? En nylanserad forskningsöversikt om biblioteksverksamhet för barn och unga syftar till att ge vägledning för bibliotekens medarbetare att utforma verksamheten för att få bäst effekt.

Webbinarium: Vad innebär AI för kultursektorn?

Vilka möjligheter och utmaningar kan kultursektorn möta kopplat till AI? Den 23 februari bjuder vi in till ett webbinarium på temat.

Alla pratar plötsligt om AI, artificiell intelligens. Det pratas om chat-botar, om språkmodeller och generativ och generell AI. Vad är det egentligen alla pratar om? Hur ska vi förstå detta teknikskifte? Vad behöver vi förstå? Och kan man säga något om framtiden? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna för kultursektorn? Välkommen till en timmes introduktion till AI där vi lyfter dessa frågor.

Förhandstitta på vår nya webbplats

dator med skärmbild från beta.regionstockholm.se

 

Årets sista nyhet på kultur.regionstockholm.se

Kulturnämndens områden spänner över ett brett fält, och våra kanaler för extern kommunikation riktar sig till många olika målgrupper i länet. Under året har vi arbetat på att förstärka kulturens synlighet i kanaler för hela Region Stockholm, och från februari flyttar denna webbplats in på regionstockholm.se!

Rapporter: Vad vet vi om barn och ungas kulturvanor?

Vad betyder "kultur" för barn och unga idag och hur tar de del av den? Nu lanserar vi två rapporter om barn och ungas kulturvanor.

Vilka skillnader finns i kulturvanor mellan kön, socioekonomiska grupper och bostadsort? Hur påverkar digitaliseringen, mobiltelefoner och sociala medier unga personers kulturvanor? 

Digitalt ansökningsmöte: Skapande skola

DansCirkus9

Vill du få rådgivning, tips och stöd inför ditt arbete med ansökan? Eller konkreta förslag på hur du kan arbeta med olika kulturformer? Region Stockholm bjuder in till en digital förmiddag med fokus på Skapande skola – där du kan boka in tid för rådgivning, tips och stöd inför er ansökan 2023.

Datum: Torsdagen den 11 januari 2024
Tid: Klockan 09.00–12.00*
Plats: Teams

Nyheter från filmkonsulenterna

En person bredvid en digital projektor för filmvisning och en biografsalong i bakgrunden
Arbetar du med att visa eller distribuera film, eller med filmverksamhet för barn och unga? Du vet väl om att Region Stockholm erbjuder rådgivning och fortbildning för att främja filmverksamhet i Stockholms län. 

Kunskapswebbinarium: kultursamverkansmodellen i Stockholm

Nu har översynen av kultursamverkansmodellen överlämnats till regeringen. Den 19 oktober välkomnde kulturförvaltningen till ett webbinarium som diskuterade förslagen till utveckling av modellen. 

Kunskapswebbinariet den 19 oktober presenterade förslagen till utveckling av kultursamverkansmodellen! Vi fick ta del av ett samtal med både perspektiv från mångårig erfarenhet av modellen, och reflektioner från Region Stockholm och Stockholms stad.

Nyheter från musikkonsulenterna

Dekorativ
Musikkonsulenternas nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar med musik och kultur för barn och unga. I nyhetsbrevet tipsar musikkonsulenterna om inspirationsdagar, nätverksträffar, subventionerade musikproduktioner och annat som är aktuellt inom musikområdet.

Till webbversion av musikkonsulenternas senaste nyhetsbrev

Nyheter från hemslöjdskonsulenterna

Äldre händer håller i en barnhand som sågar med såg

Visste du att Region Stockholms hemlöjdskonsulenter har ett nyhetsbrev för dig som är kulturaktör eller kulturarrangör i Stockholms län och intresserad av slöjd?

I det senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om aktuella slöjdresidens och stöd att söka, om våra nätverksträffar för slöjdhandledare, samt få tips om evenemang inom slöjdområdet.

Sidor

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng