Hoppa till huvudinnehåll

Svar

Diarienummer
AKTNR 2986-16366
Fakta i frågan kring översyn av stödet till folkhögskolorna

Region Stockholm värnar folkbildningen och dess aktörer, folkhögskolorna inte minst.

Dagens finansieringsmodell för mobilitetsstöd är administrativt betungande, ekonomiskt oförutsägbart och osammanhängande med en rad olika särlösningar, vilket leder till problem för såväl regioner som folkhögskolor. Mot bakgrund av detta framtogs en rapport av Strategirådet som Region Stockholm varit medbeställare av tillsammans med Skåne och Västra Götaland.

Vi vill här bemöta de missvisande påståenden som florerat som hävdar att Strategirådets förslag (som återfinns i rapporten) att utveckla ett nytt ersättningssystem helt skulle avskaffa principen om att stödja mobilitet och att regionerna skulle dra in på sitt stöd. 

Förslaget till alternativt ersättningssystem som Strategirådets utredning för fram innebär inte en sänkning av regionernas stöd till folkhögskolor, utan är ett systemskifte i hur man betalar stödet.

Istället för dagens mobilitetsstöd, som stödjer enskilda medborgare som studerar i annan region, är förslaget att regionerna istället stödjer skolorna i den egna regionen och alla dess studenter, oavsett var de är skrivna. Detta är ett administrativt enklare ersättningssystem för att underlätta rörlighet i landet och öka utbudet för de studerande.

I förslaget ingår också att särregler formuleras för folkhögskolor med nischade kurser med hög andel utomlänsdeltagare och av stor nationell betydelse.

Utredningen som Strategirådet genomförde har gett ny kunskap om deltagares rörlighet mellan länen och folkhögskolorna och om hur systemet med mobilitetsstöd fungerar. Utredningen visar bland annat att dagens system driver en underfinansiering av folkhögskolan på grund av ömsesidighetsprincipen som gör att de flesta regioner betalar en lägre nivå än sin beslutade nivå, och att endast 15% av deltagarveckorna ersätts enligt den av SKR rekommenderade nivån.

Av kulturnämndens verksamhetsplan för 2020 framgår att frågan om en ny fungerande modell bereds vidare av förvaltningen. Det är angeläget att detta görs utifrån de bästa förutsättningarna för landets folkhögskolor, regioner, och framtida deltagare på folkhögskolor. Processen framåt är nu en utökad dialog om regionernas långsiktiga finansiering av folkhögskolorna, och hur ett nationellt sammanhängande ersättningssystem på bästa sätt byggs upp.

Just nu pågår en diskussion mellan berörda aktörer – regioner, SKR, Folkbildningsrådet – om mobilitetstödets framtida utformning och hur vi tillsammans ska bereda den här frågan vidare. Någon mer precis tidsangivelse för när Region Stockholm fattar beslut i frågan går därför i detta läge inte ge.

 

Innehållsansvarig: Eva Bergquist
Sidan uppdaterad: 2020-06-23

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng