Hoppa till huvudinnehåll

Resultat av enkät kick off

Diarienummer
AKTNR 2595-10594

Totalt 30 konferensdeltagare besvarade en enkät om konferensen, motsvarande ca 35% svarsfrekvens. Lika andelar av företrädare för länets kommuner och det fria kulturlivet svarade. Något färre från det civila samhället och Stockholms läns landstings, nuvarande Region Stockholms, egna kulturverksamheter. Samtliga svaranden utom en var generellt positiv till konferensen och greppet att blanda aktörer från statlig nivå, landsting, kommuner, kulturliv och civilt samhälle.

På frågan om vilka av kulturstrategins fyra insatsområden man önskar informera och engagera sig mer om och i blev det relativt jämnt mellan områdena. Insatsområdet ”Använda kultur och kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen” erhöll dock något flera kryss. På frågan om vad de tillfrågade önskar att Kulturförvaltningen i landstinget prioriterar för insatser framåt uttrycks framför allt: arrangemang av fler möten, kompetensutveckling kring strategins insatsområden och andra regionala utmaningar och möjligheter samt kartläggningar av länets kulturella infrastruktur och hur dess invånare deltar i konst och kultur.

Se över möjligheterna att inrätta en ny samlad satsning för kompetensutveckling i Stockholms län, likt Kulturkraft Stockholm-projektet. Men inte som projektsatsning utan som permanentad verksamhet. (företrädare för det fria kulturlivet)

 

Gör en översyn av (landstingets) kulturstöd, om de fria projektstöden behöver riktas dels mot fria konstprojekt och dels mot infrastrukturella projekt. Idag svårt för tråkiga infrastrukturella utvecklingsprojekt att konkurrera med publiksyftande verksamhet.” (fria kulturlivet)

 

För att ge kraft och utveckling åt kulturverksamheten lokalt behövs det fler aktiva arrangörer. Vårt län skulle må bra av att få tillgång av en arrangörsutvecklare…” (civila samhället)

 

Om vi inte kan något, hur kan vi få hjälp att lyfta detta i kommunen? Vilka kan vi samverka med? Hur går vi från att bara titta på de goda exemplen från grannkommunen till att verkligen börja jobba för effekt och inte bara för att sjösätta ett projekt?” (kommun)

 

Gör översyn över vilka större kulturanläggningar som finns regionen, och tillsammans med de kommuner som använder dessa anläggningar ta fram samverkansrutiner för gemensam drift, gemensam tillgång mm.” (kommun)

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng