Hoppa till huvudinnehåll

Korridor S.t Görans sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2373-7778
sketch_St_Goran_red

Syntolkning: Rödtonad skissbild av S:t Görans sjukhuse sett utifrån.

Inbjudan skissuppdrag korridor

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett skissuppdrag till en central korridor, som binder ihop en av de tillkommande byggnaderna med befintliga byggnader på sjukhusområdet kring S:t Görans sjukhus..

En omfattande om- och nybyggnation vid S:t Görans sjukhus har påbörjats och är en strategisk investering som syftar till att möta de behov som den framtida sjukvården står inför. Nya huskroppar byggs i anslutning till befintliga byggnader. Byggnationen vid sjukhuset ska tillgodose behovet av generella och flexibla vårdlokaler för behandling, slutenvård och öppenvård. I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension.  Genom gestaltningarna fortsätter en tradition av platsspecifik konst på St. Görans sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma utrymmen som korridorer, hisshallar och entréer.

Byggnationen slutförs i etapper 2017-2019/2020. Ett flertal omfattande konstnärliga gestaltningar planeras för sjukhuset under denna period.

Förutsättningar på platsen

En korridor på entréplan har identifierats som passande utgångpunkt för en konstnärlig gestaltning. Totalt handlar uppdraget om tre, på förhand bestämda väggytor, samt en större yta i taket där det finns förutsättningar för ett konstnärligt gestaltande. Ytterligare ytor kan diskuteras, t.ex. foliering på glaspartier.

Det konstnärliga uppdraget

I stort handlar uppdraget om:

  • Placering av konstverk på tre specifika väggytor i korridoren. Korridoren är ett viktigt gångstråk för patienter, anhöriga och personal och ett flertal väggytor kommer därför att förses med tydlig skyltning och vägbeskrivningar till olika vårdavdelningar. Konstnären som skapar gestaltningsförslag för de anvisade platserna i korridoren måste därför ta hänsyn till den övergripande gestaltnings- och skyltprogrammet.
     
  • Förslag på ett skulpturalt konstverk i taket vid en s.k. knutpunkt i korridoren. Knutpunkten är den ytan där två centrala korridorer möter varandra och patienter, anhöriga och personal kan röra sig mellan huvudentrén och de olika vårdavdelningarna på sjukhuset. Konstverk på denna plats bör utformas med platsens behov av belysning som utgångspunkt. Samråd med projektets belysningskonsult ingår i detta arbete.

Gestaltningen ska ge karaktär och identitet åt de olika rumsligheterna. Den skall kännas sammanhållen samtidigt som de olika ytorna ges varierande uttryck, kanske både visuellt och taktilt. Utformningen av konst placerad i korridorer på sjukhus begränsas av faktorer som framkomlighet, tålighet och städbarhet. Gestaltningen ska ej vara byggnadsintegrerad utan bestå av flexibla eller löstagbara element som går att flytta för drift av sjukhusets funktioner.

Budget

Skissarvodet är 30 000 SEK exklusive moms.
Genomförandebudget är 670 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. I budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske.
Vissa kostnader vid installation av konstverket samt förberedande arbetsinsatser för eltillförsel och eventuell belysning finansieras utanför konstnärens budget.

Landstingets kulturförvaltning arbetar ofta med parallella skissuppdrag där två eller flera parter presenterar förslag för bedömning och där en part tilldelas genomförandeuppdraget. Landstingets kulturförvaltning förbehåller sig rättigheten att efter bedömning av inkomna intresseanmälningar göra en direkttilldelning av det konstnärliga uppdraget utan något parallellt skissförfarande.

Tidplan

2017-11-05 kl 24.00, senaste tidpunkt för intresseanmälan.
2017- vecka 48, utsedd konstnär för skissuppdrag
2018-mars, bedömning av inlämnade skisser
2018-mars, utsedd konstnär för uppdrag
2018-mars, start för gestaltningsuppdrag
Q4 2020, konstverket färdigt på plats.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor här.

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren Finbar Krook Rosato och bör vara inkomna senast 2017-11-01 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum. Frågor om webbformuläret kan ställas till info.kultur@sll.se.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

1. vara yrkesverksam konstnär
2. vid tilldelat uppdrag på begäran uppvisa dokument för regelrätt fakturering.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under rubriken Konstuppdrag.

Hur söker jag?

Fyll i webbformuläret Intresseanmälan för att anmäla intresse för uppdraget. Du hittar länken i högerspalten längst upp på sidan under Snabblänkar.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilken konstnär som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2017-11-20. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. Se översikt över tilldelade uppdrag och beslut här.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng