Hoppa till huvudinnehåll

Beviljat scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 92-23266
Nedan listas de projekt som fått beviljat Scenkonststöd från Region Stockholms kulturnämnd. Är du intresserad av vilka som fått stöd tidigare år? Skicka e-post till registrator.kultur@regionstockholm.se.

För hösten 2024

   
Organisation   Belopp

Agneta Malmén Danielsson Teater Tummeliten enskild firma

 

30 000 kr

Teatteri Sydänkäpy ideell förening

 

40 000 kr

Hedmans teater AB

 

80 000 kr

Teater De vill ideell förening

 

200 000 kr

Unga Klaras vänner ideell förening

 

240 000 kr

Fabula Storytelling Ek. för.

 

140 000 kr

Zirkus Loko-Motiv ideell förening

 

80 000 kr

Kulturföreningen Dotterbolaget

 

160 000 kr

Pantomimteatern ideell förening

 

90 000 kr

Föreningen Teater Sláva

 

90 000 kr

Gyllene draken AB

 

90 000 kr

Föreningen Dockteatern Tittut

 

260 000 kr

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening

 

230 000 kr

Teaterföreningen Barbara

 

160 000 kr

Nyxxx ideell förening

 

70 000 kr

Temporarity production ideell förening

 

110 000 kr 

Teater Kung och drottning AB

 

140 000 kr

Annika Arnell scenkonst enskild firma

 

70 000 kr

Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand

 

90 000 kr

Tage Granit ideell förening

 

100 000 kr

Mittiprickteatern ekonomisk förening

 

190 000 kr

Långsjö teater ideell förening

 

40 000 kr

Turteatern ekonomisk förening

 

100 000kr

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

 

260 000 kr

Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi teatteri)

 

70 000 kr

Moliereensemblen ideell förening

 

90 000 kr

Terrastella AB

 

70 000 kr

     

För hösten 2023 och våren 2024

   
Organisation   Belopp

Kulturföreningen Dotterbolaget

 

300 000 kr

Unga Klaras Vänner ideell förening

 

500 000 kr

Agneta Malmén Danielsson enskild firma/ Teater Tummeliten

 

​70 000 kr

Mittiprickteatern ekonomisk förening

 

380 000 kr

Teater De Vill ideell förening

 

370 000 kr

Fabula Storytelling ekonomisk förening

 

330 000 kr

Hedmans teater AB

 

200 000 kr

Teater föreningen Sláva

 

180 000 kr

Finska kulturföreningen i Sverige/ Uusi Teatteri

 

150 000 kr

Teater Fredag ideell förening

 

330 000 kr

Föreningen Dockteatern Tittut

 

480 000 kr

Moliéreensemblen ideell förening

 

240 000 kr

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

 

520 000 kr

Pantomimteatern ideell förening

 

200 000 kr 

Långsjö Teater ideell förening

 

80 000 kr

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening

 

480 000 kr

Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand

 

230 000 kr

Tage Granit ideell förening

 

200 000 kr

Batalj scenkonst ideell förening

 

10 000 kr

Temporarity production ideell förening

 

100 000 kr

Oktoberteatern ekonomisk förening

 

55 000 kr

Caféz ekonomisk förening (Caféz lek för ändring)

 

150 000 kr

Tribunalen ideell förening

 

160 000 kr

Föreningen Nya Pygméteatern

 

280 000 kr

Teaterföreningen Barbara 

 

350 000 kr

Stiftelsen Strindbergsmuseet (Strindbergs intima teater)

 

​210 000 kr

Teater Kung och Drottning AB

 

270 000 kr

     

För hösten 2022 och våren 2023

   
Organisation   Belopp

Hedmans Teater AB

 

240 000 kr

Kulturföreningen Dotterbolaget

 

250 000 kr

Tage Granit ideell förening

 

120 000 kr

Teatteri Sydänkäpy ideell förening

 

50 000 kr

Zirkus Lokomotiv ideell förening

 

150 000 kr

Föreningen Dockteatern Tittut 

 

440 000 kr

Unga Romateatern ideell förening

 

250 000 kr

Mittiprickteatern ekonomisk förening

 

380 000 kr

Agneta Malmén Danielsson enskild firma/ Teater Tummeliten

 

100 000 kr

Teater Kung och Drottning AB

 

180 000 kr

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

 

500 000 kr

Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand

 

180 000 kr

Finska kulturföreningen i Sverige/ Uusi Teatteri 

 

150 000 kr

Fabula Storytelling ekonomisk förening

 

280 000 kr

Teater Fredag ideell förening

 

 300 000 kr

Långsjö Teater ideell förening

 

120 000 kr 

Gyllene Draken AB

 

190 000 kr

Molièreensemblen ideell förening

 

190 000 kr

Teaterföreningen Sláva

 

180 000 kr

Pantominteatern ideell förening

 

300 000 kr

Teater Laika ideell förening

 

50 000 kr

Turteatern ekonomisk förening

 

150 000 kr

Teater De Vill ideell förening

 

 350 000 kr

Teaterföreningen Barbara

 

 350 000 kr

Unga Klaras Vänner ideell förening

 

 450 000 kr

Föreningen Nya Pygméteatern 

 

260 000 kr

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening

 


460 000 kr

     

För hösten 2021 och våren 2022

   
Organisation   Belopp
 

Teater Tre Stockholm ekonomisk förening

 

350 000 kr

Unga Klaras vänner ideell förening

 

350 000 kr

Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi teatteri)

 

120 000 kr

Föreningen Dockteatern Tittut

 

380 000 kr

Zirkus Loko-Motiv ideell förening

 

70 000 kr

Teater Kung och drottning AB

 

150 000 kr

Långsjö teater ideell förening

 

80 000 kr

Hedmans teater AB

 

240 000 kr

Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand ideell förening

 

150 000 kr

Teater föreningen Slàva

 

180 000 kr

Teater Tummeliten Agneta Malmén Danielsson enskild firma

 

80 000 kr

Teater De vill ideell förening

 

300 000 kr

Föreningen Teater Fredag

 

225 000 kr

Pantomimteatern ideell förening

 

300 000 kr

Kulturföreningen Dotterbolaget

 

150 000 kr

Molière Ensemblen ideell förening

 

110 000 kr

Föreningen Nya Pygméteatern 

 

190 000 kr

Turteatern ekonomisk förening

 

100 000 kr

Unga Romateatern ideell förening

 

120 000 kr

Teatergruppen Pero ekonomisk förening

 

390 000 kr

Arabiska teatern ideell förening

 

140 000 kr

Gyllene Draken Aktiebolag

 

130 000 kr

Vargkatten produktion AB

 

60 000 kr

Teaterföreningen Barbara

 

350 000 kr

Mittiprickteatern ekonomisk förening

 

340 000 kr

Fabula Storytelling ekonomisk förening

 

240 000 kr

Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung ideell förening

 

130 000 kr

     

För hösten 2020 och våren 2021

   
Organisation   Belopp
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung ideell förening    150 000 kr
Kulturföreningen Dotterbolaget ideell förening    150 000 kr
Agneta Malmén Danielsson enskild firma/ Teater Tummeliten    80 000 kr
Pantomimteatern ideell förening    300 000 kr
Teater Fredag ideell förening    200 000 kr
Föreningen Dockteatern Tittut ideell förening    380 000 kr
Finska kulturföreningen i Sverige/ Uusi Teatteri ideell förening    120 000 kr
Teater De Vill ideell förening    300 000 kr
Hedmans Teater AB   240 000 kr
Unga Klaras Vänner ideell förening    350 000 kr
Långsjö Teater ideell förening    70 000 kr
Turteatern ekonomisk förening    100 000 kr
Teater Tre Stockholm ekonomisk förening    350 000 kr
Gyllene Draken Aktiebolag    130 000 kr
Fabula Storytelling ekonomisk förening   250 000 kr
Zirkus Lokomotiv ideell förening    70 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand ideell förening    150 000 kr
Tage Granit ideell förening    70 000 kr
Teater Kung och Drottning AB    150 000 kr
Moliéreensemblen ideell förening    100 000 kr
BATALJ Scenkonst ideell förening   35 000 kr
Teatern Under Bron ekonomisk förening   50 000 kr
Elin Teilus enskild firma    50 000 kr
Spångs Orkester ideell förening    50 000 kr
Arabiska Teatern ideell förening   150 000 kr
Unga Romateatern ideell förening    120 000 kr
Teaterföreningen Barbara ideell förening    350 000 kr
Teatergruppen Pero ekonomisk förening    350 000 kr
Mittiprickteatern ekonomisk förening    380 000 kr
Föreningen Nya Pygméteatern ideell förening    180 000 kr
     

För hösten 2019 och våren 2020

   
Organisation   Belopp

Teater De Vill                                                                                  

  350 000 kr
Långsjö Teater   120 000 kr
Teater Tummeliten   105 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   200 000 kr
Dockteatern Tittut   420 000 kr
Fabula Storytelling ekonomisk förening    300 000 kr
Kulturföreningen Dotterbolaget   200 000 kr
Molière Ensemblen   150 000 kr
Mittiprickteatern ekonomisk förening   470 000 kr
Pantomimteatern   300 000 kr
Hedmans teater AB   270 000 kr
Föreningen Unga Kristina ideell förening   50 000 kr
Teater Pero   420 000 kr
Föreningen Nya Pygméteatern   230 000 kr
Teater Tre Stockholm   450 000 kr
Turteatern   300 000 kr
Annelie Arffman Enskild firma   50 000 kr
Arabiska Teatern Ideell förening   170 000 kr
Unga Romateatern   170 000 kr
Anders Peev Enskild firma/Musikteater Unna   50 000 kr
Acto Duo AB/Gyllene draken   150 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand ideell Förening   180 000 kr
Zirkus Loko-Motiv   130 000 kr
Teatern under bron ekonomisk förening    50 000 kr
Föreningen Teater Fredag    250 000 kr
Teaterföreningen Barbara    390 000 kr
Teater Kung & Drottning AB   200 000 kr
     

För hösten 2018 och våren 2019

   
Organisation   Belopp
Hedmans Teater AB   270 000 kr
Långsjö Teater   50 000 kr
Teater Tummeliten   85 000 kr
Tage Granit   200 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   150 000 kr
Mittiprickteatern ekonomisk förening   420 000 kr
Dockteatern Tittut   350 000 kr
Teater De Vill   300 000 kr
Kulturföreningen Dotterbolaget   150 000 kr
Turteatern   300 000 kr
Pantomimteatern   300 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand   150 000 kr
Teater Fredag   200 000 kr
Finska kulturföreningen i Sverige (Uusi Teatteri)   150 000 kr
Caféz ekonomisk förening   120 000 kr
Molière ensemblen   150 000 kr
Teater Kung & Drottning AB   150 000 kr
Zirkus Loko-Motiv   100 000 kr
UngaTur   150 000 kr
Teater föreningen Slava   180 000 kr
Orionteatern AB   170 000 kr
Oktoberteatern ekonomisk förening   300 000 kr
Kamraterna   100 000 kr
Fria Teatern   150 000  kr
Stiftelsen Drottningholms slottsteater   200 000 kr
Föreningen Nya Pygméteatern   180 000 kr
Torgteatern   50 000 kr
Teater Tribunalen   80 000 kr
Teaterföreningen Barbara   350 000 kr
Arabiska Teatern   150 000 kr
Unga Romateatern   170 000 kr
Teater Tre   400 000 kr
Teater Pero   350 000 kr
Fabula Storytelling ekonomisk förening   250 000 kr
     

För hösten 2017 och våren 2018

   
Organisation   Belopp
Arabiska Teatern   90 000 kr
Boulevard Stockholm AB   320 000 kr
Cafez   170 000 kr
Circonova ekonomisk förening   180 000 kr
DIS/Dans i Stockholm stad och län ekonomisk förening   1 900 000 kr
Dockteatern Tittut   420 000 kr
Fabula Storytelling Ek. för.   220 000 kr
Fria Teatern   150 000 kr
FRITEATERN   200 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   130 000 kr
Hedmans Teater AB   270 000 kr
Kulturföreningen Dotterbolaget   150 000 kr
Kung och Drottning produktion   150 000 kr
Mittiprickteatern   420 000 kr
Musikteater 89   80 000 kr
Oktoberteatern   300 000 kr
Pantomimteatern   300 000 kr
Pygméteatern   180 000 kr
SEST, The Stockholm English Speaking Theatre   90 000 kr
Teater Tellus (SmartSE AB)   90 000 kr
Spångs Orkester   85 000 kr
Tage Granit   170 000 kr
Teater De Vill    400 000 kr
Teater Fredag   250 000 kr
Teater i Haga   90 000 kr
Teater Komet   80 000 kr
Teater Tre Stockholm   300 000 kr
Teater Tummeliten   100 000 kr
Teaterföreningen Barbara   350 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand   150 000 kr
Teaterföreningen Sláva   140 000 kr
Teatergruppen Pero ekonomisk förening   350 000 kr
Turteatern   200 000 kr
Uusi Teatteri   150 000 kr
Zirkus Loko-Motiv   100 000 kr
     

För hösten 2016 och våren 2017

   
Organisation   Belopp
Abellis Magiska Teater   100 000 kr
Boulevardteatern   300 000 kr
Cafez   140 000 kr
Dockteatern Tittut   400 000 kr
Dotterbolaget   150 000 kr
Fabula Storytelling   220 000 kr
Finska Kulturföreningen, Uusi Teatteri   140 000 kr
Fria Teatern   735 000 kr
Friteatern   400 000 kr
Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung   120 000 kr
Hedmans Teater   270 000 kr
Kung och Drottning produktion   150 000 kr
Mittiprickteatern   420 000 kr
MDT Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen   300 000 kr
Molière Ensemblen   120 000 kr
Musikteater 89   90 000 kr
Oktoberteatern   580 000 kr
Orionteatern   200 000 kr
Pantomimteatern   320 000 kr
Pygméteatern   200 000 kr
Tage Granit   170 000 kr
Teater Bambino   50 000 kr
Teater Barbara   340 000 kr
Teater De Vill   340 000 kr
Teater Fredag   245 000 kr
Teater Tre   470 000 kr
Teater Tummeliten   80 000 kr
Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand   130 000 kr
Teaterföreningen Sláva   140 000 kr
Teater Pero   430 000 kr
Turteatern   450 000 kr
Weld   465 000 kr

 

 

 

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng