Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 94-23271
Nedan listas de projekt som fått beviljat Projektstöd kultur och hälsa från Region Stockholm. Är du intresserad av vilka som fått stöd tidigare år? Skicka e-post till registrator.kultur@regionstockholm.se.
 

Beslutade under 2024

Organisation

Projekt

Belopp


Dejviska Produktion AB 

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

300 000 kr

Dejviska Produktion AB 

Teaterprojekt på BUP Sachsgatan 10, heldygnsvårdsenhet, 2 NHV

130 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån,
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge  

650 000 kr

Clownmedicin-Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge 

700 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, SÖS Sachsska, Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge och  BUP Rosenlunds sjukhus 

550 000 kr

AktiVRa

VR-upplevelser, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna och Huddinge samt Ersta hospice.

350 000 kr

Musikkraft musik & hälsa AB

Musikterapeutiskt projekt på Sankt Görans Sjukhus, högspecialiserad psykiatrisk heldygnsvård för äldre

90 000 kr

MMK vox vocalis enskild firma

Musikaliska möten på Handengeriatriken på Handens sjukhus                                    

110 000 kr

Maria Kvist Kåse enskild firma

Mobilt musikprojekt med pianokonserter på Dalengeriatriken, Dalens sjukhus

150 000 kr

Krehab 

Skapande verksamhet på Fokushuset Tiohundra Norrtälje

70 000 kr

Krehab 

Skapande verksamhet på Jakobsbergs Sjukhus ASIH

180 000 kr

Nanny Nilsson enskild firma

Shared Reading-projekt, på Rättspsykiatri Vård Stockholm, Löwenströmska sjukhuset  

150 000 kr

ViperMusik 

Musikterapi på Sollentuna sjukhus palliativ slutenvård

110 000 kr

Den pedagogiska designbyrån 

Filmanimation och bildskapande på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge

300 000 kr

 

Beslutade under 2023

Organisation

Projekt

Belopp

AktiVRa

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus 

300 000 kr

Dejviska Produktion AB 

Teaterprojekt på BUP Sachsgatan 10, heldygnsvårdsenhet, 2 NHV

180 000 kr

Marianne Viper

Musikterapi på Sollentuna sjukhus palliativ slutenvård

150 000 kr

Krehab 

Bild och formskapande i öppenvården mellan psykiatri, beroende och socialpsykiatri, Fokushuset Tiohundra Norrtälje

90 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån,
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge  

650 000 kr


Clownmedicin-Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, SÖS Sachsska, Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge,  BUP Rosenlunds sjukhus och Center för sinnestimulering, Sabbatsbergs sjukhus

490 000 kr

Maria Kvist Kåse 

Akustiskt pianot, Dalengeriatriken Aleris, Dalens sjukhus

150 000 kr

MMK vox vocalis

Musikaliska möten, Handengeriatriken, Handens sjukhus

140 000 kr

Krehab 

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

200 000 kr

Dejviska Produktion AB 

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

300 000 kr

AktiVRa

VR-upplevelser, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna och Huddinge 

300 000 kr

Musikkraft Musik & Hälsa AB

Musik & Hälsa-projekt Capio Sankt Görans Sjukhus avd 23

100 000 kr

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm

Animation i vården, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Solna och Huddinge

300 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Solna och Huddinge

250 000 kr

 

Beslutade under 2022

Organisation

Projekt

Belopp

KL Öronaböj enskild firma 

Sollentuna sjukhus

60 000 kr

AktiVRa, enskild firma

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus och Lilla Erstagården

300 000 kr


Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm 

Animation i vården, ALB Karolinska Solna

100 000 kr

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm 

Animation i vården, ALB Karolinska Huddinge

150 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR-upplevelser för barn och unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge

300 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR för barn vid Lilla Erstagården

50 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån,
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge                                             

600 000 kr

Musikbojen

SÖS Sachsska, ALB Huddinge, BUP Rosenlunds sjukhus och Center för sinnestimulering                    

490 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

500 000 kr

Maria Kvist Kåse ensk. firma.

Akustiskt pianot, Dalengeriatriken Aleris, Dalens sjukhus

150 000 kr

Dejviska produktion AB /Emma Lundenmark

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

300 000 kr

Musikkraft Musik & Hälsa AB

Musik & Hälsa-projekt Capio Sankt Görans Sjukhus avd 23

100 000 kr

Krehab ensk. firma.  

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

200 000 kr

 

Beslutade under 2021

Organisation

Projekt

Belopp  

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm 

Animation i vården, ALB Karolinska Solna

100 000 kr

AktiVRa

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus

150 000 kr

Ruth Spargo

Kreativt musikskapande, SÖS Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

100 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset 

150 000 kr

Musikbojen

Musikterapi habiliteringen Tiohundra Norrtälje

100 000 kr

Musikbojen

Musikterapi BUP Tiohundra Norrtälje

100 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, Sös, Sachsska barnsjukhus

250 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR-upplevelser för barn och unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge

300 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR för barn vid Lilla Erstagården

100 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge                                             

600 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

600 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

Stiftelsen Fanzingo/Scen Totalnormal

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

250 000 kr

Krehab ensk. firma.  

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

190 000 kr

Maria Kvist Kåse ensk. firma.

Akustiskt pianot, Dalengeriatriken Aleris, Dalens sjukhus

140 000 kr

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm ek. för.

Animation i vården, ALB Karolinska Huddinge

150 000 kr

 

 

 

Beslutade under 2020

 

Organisation

Projekt

Belopp  

AktiVRa

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus

230 000 kr

Musikkraft Linda Bering Gagnestam

Musik och hälsa-projekt avdelning R71, hjärnsvikt, Huddinge sjukhus

70 000 kr

Pysselbyrån

Skapande pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

600 000 kr 

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus och Berättarbyrån, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge                                             

600 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset och Dalens sjukhus

300 000 kr 

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

700 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR-upplevelser för barn och unga, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna & Huddinge

310 000 kr

AktiVRa ensk fa/Daniel Kemppi

VR för barn vid Lilla Erstagården

120 000 kr

Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm ek. för.

Animation i vården, ALB Karolinska Huddinge

150 000 kr

Stiftelsen Fanzingo/Scen Totalnormal

Teaterprojekt på mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Norra Stockholm Psykiatri

200 000 kr

Krehab enskild firma

Kreativt skapande ASIH vårdavdelning Stockholm Norr, Palliativ vård, Jakobsbergs sjukhus, Järfälla

200 000 kr

Musikbojen

Musikterapi habiliteringen Tiohundra Norrtälje

150 000 kr

Musikbojen

Musikterapi BUP Norrtälje

150 000 kr

Musikbojen

Musikterapi neonatalavdelningen, Sös, Sachsska barnsjukhus.

150 000 kr

Stephopp AB

Neuro-dans på Neurologiska rehabiliteringskliniken i Stora Sköndal

70 000 kr

     

Beslutade under 2019

 

Organisation

Projekt

Belopp              

AktiVRa

VR-lek SÖS Sachsska barnsjukhus

160 000 kr

Ruth Spargo

Kreativt musikskapande på Center för sinnesstimulering, Sabbatsbergs sjukhus.

90 000 kr

Fanzingo

Teaterprojekt i psykosvården för unga med nydebuterad psykossjukdom

120 000 kr 

AktiVRa

VR-lek för barn på Lilla Erstagården

70 000 kr

Den pedagogiska designbyrån

Filmanimation, Karolinska sjukhuset i Huddinge

140 000 kr

Art Lab

Skapande verksamhet bild och form, SÖS Sachsska barnsjukhuset

60 000 kr              

Ruth Spargo

Kreativt musikskapande, SÖS Sachsska barnsjukhuset

100 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, BUP Norrtälje/TioHundra                       

300 000 kr

Musikbojen

Musikterapi, SÖS Sachsska barnsjukhus

150 000 kr       

AktiVRa

VR-lek, SÖS Sachsska barnsjukhus                          

140 000 kr

AktiVRa

VR-lek, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

300 000 kr

Pysselbyrån

Pyssel, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

850 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge

800 000 kr

Clownmedicin - Glädjeverkstan

Clownverksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset och Dalens sjukhus

300 000 kr

Kultursjukhuset

Clownverksamhet med musik, SÖS Sachsska barnsjukhus 

150 000 kr

Kultursjukhuset

Berättarbyrån, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge

200 000 kr

Stephopp AB 

Neuro-dans på Neurologiska rehabiliteringskliniken i Stora Sköndal

70 000 kr

 

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng