Hoppa till huvudinnehåll

konstapp_policy

Diarienummer
AKTNR 2727-17233
ANVÄNDARVILLKOR FÖR APPEN KONSTGUIDE

Region Stockholms kulturförvaltning tillhandahåller den digitala tjänsten Konsten på Plats / Konstguiden. Tjänsten är en pedagogiskt inriktad mobilapplikation som innehåller information om konsten på ett flertal av länets sjukhus.
 

1. Allmänt

1.1 Region Stockholms kulturförvaltning tillhandahåller den digitala tjänsten Konsten på Plats / Konstguiden. Med denna mobilapplikation kan användaren få tillgång till texter, foton, filmer och inläsningar som berättar om konsten på ett flertal sjukhus inom Region Stockholm. Genom att använda tjänsten accepterar användaren användarvillkoren som reglerar vad som gäller för tjänsten. Användarvillkoren finns tillgängliga via Konstguiden och kan komma att ändras över tid. Användaren informeras då via tjänsten.
 

1.2 Region Stockholm lagrar inga personuppgifter eller mobiltelefonnummer kopplade till de användare som väljer att ladda ner Konstguiden.

1.3 Ingen säker identifiering av användaren krävs för nedladdning eller användning av Konstguiden.

1.4 För att användaren ska få tillgång till Konstguidens alla funktioner ska användaren vara på plats på ett av sjukhusen i länet, och följa två anvisningar för att aktivera Konstguiden:
            - aktivera Bluetooth på användarens mobila enhet
            - aktivera telefonens platstjänster.

1.4.1 Användaren bör aktivera bluetooth-funktionen på sin mobila enhet. Lokalt utplacerade Bluetooth-sändare används för att skicka platsspecifik information om enskilda konstverk till användaren av Konstguiden. Denna dataöverföring mellan Bluetooth-sändare och användarens mobila enhet resulterar inte i att personlig information eller platsinformation lagras.

1.4.2 Informationen om konstverken på sjukhusen tillgängliggörs via Konstguiden endast när användaren aktiverar platstjänster i sin mobila enhet. Region Stockholm varken samlar eller lagrar data kopplade till de användare som tillåter att Konstguiden använder telefonens platstjänster.

1.4.3. Användaren kan ansluta till de öppna wifi-nätverken på länets sjukhus, SLL Guest eller K-guest. Detta är valfritt för användaren. Användning av dessa öppna wifi-nätverken är inte nödvändig för att Konstguiden ska fungera.

Internetaccess över SLL:s trådlösa gästnätverk är kostnadsfritt. Internetaccess över SLL:s trådlösa gästnätverk får endast användas i enlighet med Svenska lagar och förordningar. Alla användare loggas. Användare förbinder sig att följa Region Stockholms säkerhetsregler och ska inte med vilja förorsaka störningar i nätverk eller system. Region Stockholms ger ingen support av/kring användning av dessa gästnätverk.

Som alltid vid användning av öppna nätverk, är du som användare ansvarig för vad du gör medan du är ansluten En förutsättning för att du ska kunna koppla upp dig till SLL Guest och K-Guest är att din enhet kan ansluta till trådlösa nätverk. Eftersom trådlösa nätverk är kommunikation via radiovågor kan vi på vissa delar av sjukhuset inte tillhandahålla wifi, på grund av det skulle kunna störa medicinsk utrustning eller är praktiskt omöjligt i just den miljön

2. Grundläggande information

Användare är den person som laddat ner Konstguiden och accepterat användarvillkoren. Med Konstguiden avses mobilapplikationen Konstguiden.

3. Betalning för tjänsten

3.1 Användaren betalar inte för användning av applikationen Konstguiden.

3.2 Användaren kan välja att ansluta till wifi-nätverket SLL Guest. Anslutning till och användning av denna wifi-nätverk är kostnadsfritt.

4. Region Stockholms ansvar

4.1 Region Stockholm levererar Konstguiden i enlighet med den beskrivning som finns i tjänsten.

4.2 Region Stockholm ansvarar för att Konstguiden och användning av Konstguiden följer gällande lagstiftning.

4.3 Region Stockholm ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppkommer om användaren använder tjänsten på ett felaktigt eller ej tillåtet sätt.

4.4 Region Stockholm ansvarar för att hålla hög tillgänglighet i tjänsten. I de fall där tillgängligheten brister kan dock Region Stockholm inte informera användaren om detta via tjänsten. Detta gäller även vid planerade avbrott för underhåll/uppgraderingar.

4.5 Region Stockholm ansvarar inte för fel i tjänsten som orsakas av fel/brister i anslutande nätverk eller i användarens hård- och/eller mjukvara.

5. Användarens ansvar

5.1 Användaren ansvarar för att information (text, bild, video, inläsningar) som tillgängliggörs för Användaren i Konstguiden inte kopieras och/eller sprids på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning gällande upphovsrätt.

5.2 Användaren uppmanas att informera Region Stockholm om brister och felaktigheter i tjänsten via e-post, angiven i appen, under support.

6. Användare som bryter mot eller misstänks bryta mot användarvillkoren

6.1 Region Stockholm avgör om tjänsten inte används på ett korrekt sätt. Region Stockholm kan vidta rättsliga åtgärder mot användare som har bevisligen kopierat och/eller spridit upphovsrättsligt skyddat material från Konstguiden på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning.

6.2 Region Stockholm ansvarar inte för fel som beror på Användaren eller situation som Användaren ansvarar för.

7. Rättigheter

7.1 Äganderätt och upphovsrätt till Konstguiden är Region Stockholms.

8. Ändringar

8.1 Region Stockholm kan förändra omfattning och funktion i Konstguiden. Förändringar kommer att synas i Konstguiden.


Innehållsansvarig: Finbar Krook Rosato
Senast uppdaterad: 2021-02-18

Vi har flyttat till regionstockholm.se

Vi har flyttat till regionstockholm.se/kultur. Du är på vår gamla webbplats och informationen kan vara inaktuell.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng